Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutade reflektion - Lek - HT20

Skapad 2020-10-28 14:08 i NYSÄTERS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Barnen har fått möjligheten att utveckla förmågan att leka tillsammans, driva leken framåt mot ett gemensamt mål, ta en roll samt använda sin fantasi i leken.

Innehåll

Lek 

 

Efter avslutat arbete med leken kan vi nu se ett förändrat kunnande utifrån våra indikatorer. 

 

I lekgrupperna har vi kunnat se att de med hjälp av vuxenstöd (lekledare, medlekare, rekvisitör, triangulering) gemensamt har kunnat utveckla en lek, ta olika roller samt använda fantasi i leken. Gemensamma erfarenheter eller ett ”laddat” material har vi sett som betydelsefullt för den gemensamma leken. Där har vi pedagoger kunnat vara ett viktigt stöd. 

 

Vi ser att barnen tar med sig och använder sina olika erfarenheter och förmågor under hela dagen. De ser varandra som en resurs, har utvecklat en vilja, lust, nyfikenhet samt förmåga att leka tillsammans.

 

De startar upp och bjuder in varandra till lek, de "laddar" material och hittar gemensamma erfarenheter att mötas kring. Fler och fler stannar kvar och håller i leker under en längre tid, ibland tas lekarna upp igen vid ett senare tillfälle. Fantasirummet som tidigare var en miljö som inte alla barn valde att själva gå in i, har nu blivit en trygg och lustfylld miljö som fler barn väljer att mötas i. 

 

För en del barn är det fortfarande en utmaning att ta starta upp en lek samt ta en roll och använda sin fantasi i leken. För dessa barn tänker vi att det hade varit mer gynnsamt med ett mer kodat material. Något vi också sett, då de lättare har kunnat mötas och utvecklats i leken med djuren, natur- och byggmaterialet. Vi kommer reflektera vidare kring hur vi kan tillgodose och stötta dessa behov i våra olika miljöer. 

 

Vi kommer fortsätta vara närvarande i barnens lekar, både planerade och spontant uppkomna, för att ge alla barn möjlighet och förutsättningar för att fortsätta utveckla förmågan att leka och ingå i ett sammanhang. 

 

Syftet att utveckla trygga relationer till varandra och våra miljöer kan vi se att vi har uppnått. Då vi ser att de bjuder in sig själva och andra i lek i olika kompisrelationer, de tar sig an våra miljöer och vårt material. Vi ser att barnen i större utsträckning väljer material och miljöer oberoende av kompisar. Vilket leder till att de möts och leker i olika gruppkonstellationer.

 

Social kompetens och värdegrund

Vi ser ett fortsatt behov hos gruppen att utveckla sin empatiska förmåga. Att lyssna in varandra, uttrycka sina känslor och viljor samt att argumentera och förhandla i leken. Vi ser och hör hur normer tar uttryck i leken, och i vissa fall begränsar och skapar förväntningar på barnen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: