Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, år 4, HT-20

Skapad 2020-10-28 14:33 i Oxledsskolan Partille
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i åk 6
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

VAD?

Du kommer att få träna på att:

 • utveckla din förmåga att anpassa dina rörelser i olika sammanhang
 • delta och samarbeta på olika sätt i lekar, spel och idrotter
 • utveckla kunskapen om redskapens användningsområden och säkerheten kring hantering av dem.
 • utföra grundformerna både separat och sammansatta till färdighetsövningar
 • utveckla förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning

HUR?

Du kommer att få praktisera både enskilt och tillsammans med andra:

 • olika lekar, spel och idrotter
 • ansvara för att ta fram och ställa tillbaka olika redskap i salen.
 • att ta del av instruktioner på flera olika sätt 
 • varierad träning i olika redskapsstationer och banor
 • olika uppvärmningar som förbereder kroppen för nästkommande aktivitet.
 • samtala och reflektera kring olika fysiska aktiviteter och levnadsvanor

 

BEDÖMNING

Du kommer bedömas utifrån hur du deltar på de olika momenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: