Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 4

Skapad 2020-10-28 17:57 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära". Välkommen till ämnet svenska! Här kommer vi att läsa olika sorters texter, skriva och uttrycka oss på olika sätt i både skrift och tal.

Innehåll

Vi läser boken ”Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” där jag som lärare läser högt och vi samtalar om texten samt tar reda på vad ord betyder.
Vi läser högt för varandra i läsgrupper. Vi lyssnar när andra läser högt och följer samtidigt med i texten.
Vi använder oss av läsfixarnas strategier före-, under- och efter läsning. Vi övar på läsförståelse i Läsrummet.
 Vi arbetar med språkläran Libers språklära 4-6 och tränar på stavning, ordklasser och skiljetecken.
Vi arbetar med Zick Zack skrivrummet och tränar på strukturer i texter.
Vi kommer träna på att:
Läsa
 • Läsa olika typer av texter.
 • Använda lässtrategier; svara på innehållsfrågor, tolka budskap i en text, läsa med flyt, sökläsa.
Skriva
 • Skriva beskrivande texter om djur och landskap, faktatexter med tydligt innehåll och struktur. 
 • Skriva berättande texter med tydlig handling 
 • Läsa och skriva dikter
 • Kunna använda en tankekarta eller lista med nyckelord vid faktaskrivning.
 • Skriva återberättande texter. 

 • Kombinera text och bild.
 • Bearbeta texter efter respons.
 • Använda regler för språkriktighet.
Samtala
 • Redovisa muntligt (med hjälp av stödord).
 • Framföra egna åsikter. 
 • Ställa ämnesrelevanta frågor för ökad förståelse.
 • Delta i samtal vid t ex grupparbeten.
 • Lyssna när andra talar.
Vi kommer även att träna på att;
 • Använda olika källor.
 • Söka och sammanställa information. 

Bedömning

 

Du blir bedömd under arbetets gång.

Du visar att du kan samtala om texter med hjälp av de olika strategierna både muntligt och skriftligt.

Vi analyserar resultatet av de skriftliga läsförståelseövningar vi gör under terminen.  

Vi analyserar resultatet av ordtest som alla år 4 elever gör under året.

Du visar hur du stavar och använder skiljetecken i det löpande arbetet samt i de specifika texterna som du producerar. 

Du visar att du kan ordklasserna: substantiv i plural/singular och bestämd/obestämd form, verb i olika tempus- presens/preteritum/perfekt och att komparera adjektiv.

Du visar att du kan följa instruktioner (både muntligt och skriftligt) och/eller följa ett givet arbetsschema för att komma vidare i arbetet. 

Du visar att du kan läsa och tolka de olika texterna som du möter i skolan.

Du visar att du kan skriva olika typer av texter. 

Du visar att du kan bearbeta texter.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: