Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss åk 6

Skapad 2020-10-28 18:06 i Munkedalsskolan Munkedal
Vi utgår från "Koll på NO, biologi, fysik, kemi 6" och läser om ämnen runt omkring oss.
Grundskola 6 Kemi
Var finns kol i naturen? Kan man säga att olja är ett fossil? Vad är det för skillnad på bergart och mineral? Vad är ett grundämne? Känner du till några viktiga metaller som vi människor behöver?

Innehåll

Arbetsområde

Marken vi står på är fast, sval och stadig. Men under dina fötter flyter en glödande massa. I jordens mitt finns en glödande massakärnan som är flera tusen grader varm. Vet du vilket ämne det är?
Vi kommer att läsa om, och ta reda på mer om ämnena runt omkring oss. Vi utgår från "Koll på NO, 6" och arbetar med genomgångar, arbetsblad, undersökningar och ser på film för att lära oss mer.
Området avslutas med ett skriftlig prov.

Syfte och övergripande mål, LGR-11

Mål för dig som elev

När vi har arbetat med området ska du:

 • kunna förklara vad en atom och molekyl är.
 • veta vad ett grundämne är och ge ett exempel.
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
 • veta vad människan kan använda olika metaller till.
 •  kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
 • veta varför man återvinner några olika ämnen.

Du ska också ha tränat på att samtala, diskutera och resonera om ämnet.Arbetssätt och innehåll

Vi kommer att utgå från "Koll på NO, 6" och läsa texter, lyssna på genomgångar, samtala och resonera om ämnet, göra arbetsblad och se på filmer för att nå fram till målen.

Ur LGR-11, 'Centralt innehåll'

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: