Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, PULS Historia

Skapad 2020-10-28 23:06 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Under några veckor kommer du att fördjupa dig i den tid som idag kallas för Vasatiden. Vi kommer att titta på hur Gustav Vasa beskrivs under olika tider av historien och vilka konsekvenser hans styre får för vårt land.
Grundskola 6 Historia
Under några veckor kommer du att få fördjupa dig i den tid som idag kallas för Vasatiden. Vi kommer att titta på hur Gustav Vasa beskrivs under olika tider av historien och vilka konsekvenser hans styre får för vårt land.

Innehåll

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • beskriva hur nationen Sverige växte fram och hur Sverige blev ett arvsrike.
 • beskriva på vilket sätt reformationen påverkat Sverige, då och nu.
 • ge exempel på hur Gustav Vasa framställts genom tiden och kritiskt granska källor.
 • berätta om viktiga personer som levde på Vasatiden och viktiga händelser.
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • använda historiska begrepp i dina beskrivningar, såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

 • beskriva hur nationen Sverige växte fram och hur Sverige blev ett arvsrike.
 • beskriva på vilket sätt reformationen påverkat Sverige, då och nu.
 • ge exempel på hur Gustav Vasa framställts genom tiden och kritiskt granska källor.
 • berätta om viktiga personer som levde på Vasatiden och viktiga händelser.
 • ge exempel på spår från Vasatiden som man kan se i vår tid.
 • använda historiska begrepp i dina beskrivningar, såsom likheter, skillnader, källa, orsak, konsekvens, arvsrike m.m.

Undervisning

Vi kommer att utgå från läromedlet "PULS Historia".

Så här arbetar vi:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner där vi använder analysmodellen för att undersöka hur samhället förändrades/utvecklades.
 • Ser på film.
 • Läser fakta i böcker och på internet.
 • Diskuterar och reflekterar i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: