Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten i förskolan

Skapad 2020-10-29 06:13 i Hobergets förskola Bollnäs
Arbetsmaterialet Liten
Förskola
"Liten" - ett arbetsmaterial med pedagogiska övningar om känslor och rättigheter. Lek, samtal och skapande tillsammans med barnen utgör grunden.

Innehåll

Nuläge

Vi på avdelning Idet/Grytet ska börja arbeta med materialet "Liten" som en del av vårt värdegrundsarbete. Detta material introduceras då vi ämnar att öka förståelsen hos barnen för hur ett gott kamratskap kan ta sig i uttryck. Att vi måste tänka på hur vi bemöter varandra, att vi är snälla mot varandra och att vi respekterar varandras olikheter som ju gör oss unika. 

Syfte

Genom användandet av detta material ges barnen verktyg för att komma i kontakt med sina egna känslor och finna olika sätt att uttrycka dessa. Syftet är vidare att låta barnen får ta del av varandras känslor genom tal och varierande estetiska uttryckssätt. För oss är det viktigt att förmedla till barnen att alla känslor är ok. 

Genomförande

Vi utgår från hemsidan www.jagvillveta.se. Där finns olika verktyg, material och tips.

På avdelning Idet/Grytet har vi planerat att arbeta med "Liten" på följande vis:

 

 • Läsa boken om Liten
 • Prata och benämna de olika känslorna utifrån känslokort och fotografier på olika människor
 • Fotografera barnen när de illustrerar olika känslor
 • Få barnen att komma i kontakt med de egna känslorna samt att våga tala inför grupp
 • Påvisa familjesituationer, hur ser min familj ut
 • Estetiskt uttrycka känslor, måla känslor, dansa känslor, illustrera känslor med kropp och mimik och dramatisering

Vi tänker kombinera materialet Liten med avsnitt från Djuren på djuris (Urplay.se) då samma innehåll behandlas.

Mål

Målet är att barnen ska:

 • Utveckla språket både genom tal och kroppen
 • Kunna säga/visa Nej/stopp när något inte känns ok
 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor samt förstå/läsa av andras känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan
 • Känna sig trygga på förskolan

Dokumentation

Vi pedagoger Kommer att dokumenterar tillsammans med barnen. 

Utvärdering

Utvärdering sker månadsvis genom att vi I arbetslaget lyfter frågor som: Hur har det gått? Mötte vi syfte samt mål? Om inte, hur hur vi vidare och vad kan förbättras? 

All personal på Idet/Grytet ansvarar för utvärdering, reflektion samt uppföljning.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: