👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vidareutveckla barnens kunskaper om bokstäver och deras berättande

Skapad 2020-10-29 07:57 i 224601 Förskolan Berget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Efter vi avslutat sommarprojektet så såg vi att barnens intresse för bokstäver och berättandet ökat, och därför kommer läsårets projekt att handla om att bjuda in barnen i skriftspråkets och berättandets värld

Innehåll

Hur ser din bokstav ut?

Vi har sett att barnen är väldigt intresserade av bokstäver och skriftspråket, att skriva sina bokstäver, kompisarnas bokstäver och att skriva hela ord. Detta synliggjordes när vi arbetade med sommarprojektet och barnen hade med sig ett eget ord från sommaren. De talade ofta om vilka som var ”deras” bokstäver. När vi observerade barnen hörde vi att de ofta talade om bokstäver, och när vi tittade på vårt alfabet som sitter inne på K2, väcktes många tankar och frågor. På alfabetet finns olika bilder kopplat till bokstaven, på S är det till exempel en säl. Barnen började prata om vilka fler ord som började på deras bokstav. Barnen började skriva mycket, det var grattis-kort till kompisar och andra personen i barnens liv, de skrev listor på vilka barn som går på K2. Barnen kom ofta och frågade hur ett ord stavades, eller vilken bokstav som kommer efter en annan bokstav.

 

 

 

 I och med sommaruppgiften såg vi barnens intresse för att berättandet, och att de gärna berättade för varandra om sina ord, och ordets ”historia”. När vi berättade sagor, både sagor med rekvisita och flanosagor samt läste böcker, så såg vi att barnen efteråt berättade sagorna för varandra och hade ”läs-stund” för kompisarna. När barnen ritar så finns en hel historia bakom teckningen som de gärna berättar för oss.

 

 

 

Där var starten till vårt projekt som kommer att fokusera på att barnen får fördjupad kunskap om bokstäver, skriftspråket och berättandet.

 

 

 

Vi vill vidareutveckla barnens kunskaper om bokstäver och deras berättande genom att

 

 

 •           Ge barnen fördjupad kunskap i att kunna forma bokstäver, och hela ord.
 •           Koppla ihop bokstaven med dess ljud
 •           Få kunskaper om hur böcker och sagor är uppbyggda
 •           Skapa egna böcker och serier och tränas i att utveckla sitt berättande
 •           Att barnen vill lära och inspireras av varandra

 

 

 

Vi kommer att arbeta med projektet genom att arbeta i mindre projektgrupper, 3–5 barn, förmiddag och eftermiddag.

 

Vidare kommer vi återkoppla till vad vi gjort tillsammans med barnen på samling. Där får de berätta för sina kompisar vad de gjort och vi talar tillsammans om det.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18