👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriva

Skapad 2020-10-29 08:15 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Vi övar vårt skrivande på olika sätt varje dag.

Vid två tillfällen i veckan utvecklar vi vårt skrivande med datorn som skrivverktyg. Vid ett tillfälle i veckan är målet med undervisningen att förstärka kopplingen mellan ljud och bokstav med hjälp av datorns ljudsyntes. Vid det andra tillfället är målet att utveckla elevernas förmåga att skriva olika texttyper. För att få ett funktionell skrivande får föräldrarna ta del av texterna eller så används de i andra delar av undervisningen. Vi betonar vikten av samarbete mellan eleverna för att utveckla skrivandet. För att öva elevernas förmåga att ge omdömen om sina egna och andras texter går vi tillsammans igen varandras texter med stöd av lärarna. Genom att två lärare arbetar tillsammans med en halvklass elever finns möjligheten att stötta eleverna enskilt i att utveckla texterna utifrån stavning, meningsbyggnad och innehåll. Därigenom övas eleverna att redigera sina texter med hjälp av skrivprogrammet. Målet med undervisningen är också att eleverna ska utveckla en fingersättningsteknik som underlättar skrivandet.

I klassrummet arbetar klassen regelbundet med att titta på "expert- texter" samt att skriva gemensamma texter för att utveckla att förmågan att skriva olika texttyper.

Eleverna skriver också texter för hand. Där är syftet framförallt att utveckla sin förmåga att vilja berätta, informera, underhålla eller förstärka andra skolämnen med hjälp av sin text. Texterna ska då kunna läsa av andra vilket förutsätter att eleverna har en läslig handstil, mellanrum mellan bokstäverna och använder punkt och stor bokstav. 

För att utveckla handstilen samt förstärka kopplingen ljud-bokstav arbetar klassen med en bokstav i taget. Då används bokstavhuset för att betona skillnader i storlek mellan olika bokstäver. Där tränas också pennfattning. Eleverna träna finskrivning genom att skriva bokstäver och ord.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3