👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2020-10-29 08:48 i Linneans förskola Östersund
Förskola
Vi samlar barnen en stund innan lunch varje dag. Vi sjunger sånger, ramsor, samtalar och reflekterar.

Innehåll

Vi samlar barnen en stund innan lunch varje dag. Vi sjunger sånger, ramsor, samtalar och reflekterar.

Vi startar upp med namnsång medans vi väntar in alla barn. Vi använder oss av olika sångpåsar, rörelser, tecken, bilder och flanosagor. 
Vid genomgång av dagen använder vi namnlappar för att väcka intresse för skriftspråk och igenkänning
Två dagar i veckan ( onsdag och torsdag ) kommer vi att arbeta tematisk med barnkonventionens kompisböcker. 
Vi avslutar alltid med samma avslutningssång.

Syftet med samlingen är att alla ska bli sedda och hörda. Det är en samlingspunkt på dagen där vi stannar upp och får en stund för reflektion och möten.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18