👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering för modersmålsundervisning ÅK6

Skapad 2020-10-29 10:32 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Innehåll

 

Pedagogisk Planering för modersmålsundervisning ÅK 4–6

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

 

Syfte

 

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen i ämnet modersmål ska eleverna utveckla sin förmåga att:

 

 Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

 

Centralt Innehåll

 

Läsa och skriva

 

Ø Låsstrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 

Tala, Lyssna och Samtal

 

Ø Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans. .

 

Berättande texter och sakprosa texter

 

Ø Berättande texter typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp. Berättande texter som belyser människor villkor, identitets- och livsfrågor.

 

 

Kunskapskrav

 

·        Eleven kan samtala om och diskutera bekanta ämnen, ställa frågor och framföra egna åsikter.

 

·        Eleven får visa förståelse genom att svara på öppna frågor som är relaterad till texter.

 

·        Genom att läsa högt berättande texter får eleven lära sig hur de texterna strukturerade. Sedan får eleverna skriva egna texter.

 

 

 

Eleven kan framföra åsikter och bemöta argument:

 

1.     Betyg E: På ett enkelt sätt med i huvudsak fungerande struktur och grammatik.

 

2.     Betyg C-E: Med relativt god anpassning till syfte och mottagare.

 

3.     Betyg A-C: göra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och argument som för diskussionerna framåt.

 

 

 

Undervisning

 

*    Eleven ska utveckla sin talförmåga, läsförmåga, skrivförmåga och förmågan att lyssna.

 

*    Eleven har gruppsamtal och diskuterar deras uppkomst.

 

*    Eleven får göra muntliga presentationer (strukturen: Inledning / Handling/ Avslut).

 

*    Eleven arbetar med grammatik (Personliga Pronomen, Verb Ha/Vara).

 

*    Eleven skriver korta berättelse varje kapitel utifrån bilderböcker vi har läst under några veckor.

 

 

 

Bedömning

 

 Läraren får bedöma eleven kunna skriva läsligt och berättelse med tidlig.

 

 Eleven kunna ta enkla muntliga presentation (inledningen/ handling/avslut).

 

 Eleven kunna utveckla grammatik i de skriftliga arbetena.

 

 Läraren får bedöma kontinuerligt under arbetets gång med lässtrategierna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6

Matriser

Ml
Pedagogisk Planering för modersmålsundervisning ÅK6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1