👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp, engelska, Skills Unit 3, åk 4

Skapad 2020-10-29 10:47 i Skyttorps skola Uppsala
Skills åk 5
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med läroböckerna Skills textbook och workbook för åk 4. Vi kommer att arbeta på varierande sätt och öva på läsa, höra, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik. Vi får också träna på att skriva egna texter.

Innehåll

Skills Unit 3,  åk 4

Skills är indelad i 4 Units där varje Unit innehåller 3 kapitel och en skrivuppgift.

Unit 3 innehåller chapter 7, 8 och 9 och handlar om : månader, väder, kläder, kroppen och verbet do/don't. 

Skrivuppgiften handlar om att skriva en beskrivande text om någon.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa  - Jag kan läsa och förstå en beskrivning.

Höra  -  Jag förstår när någon ger en enkel beskrivning.

Skriva  -  Jag kan skriva en beskrivning

Tala  - Jag kan ge en enkel beskrivning.

 

Undervisningens innehåll:

Vad gör vi: 

Vi kommer arbeta med textbook, workbook och digitala övningar. Detta kommer lektionerna innehålla:

 • Nya ordgrupper inom följande: månader, väder, kläder, kroppen
 • Verbet do/don't
 • Användandet av fraser vid sjukdom
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skriva texter med olika syften

 Hur gör vi:

 • Vi tittar på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet.
 • Vi läser och lyssnar på texter enskilt/tillsammans.
 • Vi gör övningar digitalt.
 • Vi övar på att på att tala och ge beskrivningar med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser högt/tyst och lyssnar till beskrivningar via digitala övningar.
 • Vi skriver och ger beskrivningar med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten 

 

Du kommer bedömas enligt:

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter
 • Digitala övningar
 • Deltagande under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska åk 4 - 6

Kriterier

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hörförståelse
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Jag har svårt att förstå vad någon säger på engelska.
Jag kan förstå en del av det någon säger på engelska.
Jag förstår mycket av det någon säger på engelska.
Läsförståelse
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag har svårt att förstå det jag läser på engelska.
Jag kan förstå en del av det jag läser på engelska.
Jag förstår mycket av det jag läser på engelska.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Jag har svårt att skriva och formulera egna meningar på engelska.
Jag kan skriva en del och formulera några egna meningar på engelska.
Jag kan skriva och formulera egna meningar på engelska.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Jag har svårt att prata på engelska och veta vad jag ska säga.
Jag kan prata en del på engelska och veta något som jag kan säga.
Jag kan prata på engelska med säkerhet och vet vad jag ska säga.
Begrepp - månader
Jag vet inte hur man skriver eller säger månaderna på engelska.
Jag kan skriva och säga en del av månaderna på engelska.
Jag kan skriva och säga månaderna på engelska.
Begrepp - kroppen
Jag vet inte hur man skriver eller säger kroppsord på engelska.
Jag kan skriva och säga en del kroppsord på engelska.
Jag kan skriva och säga kroppsord på engelska.
Verb
Jag kan inte böja och använda verbet do/don't.
Jag kan till en viss del böja och använda verbet do/don't.
Jag kan böja och använda verbet do/don't.
Fraser
Jag kan inte säga användbara fraser vid sjukdom.
Jag kan säga en del användbara fraser vid sjukdom.
Jag kan säga fler användbara fraser vid sjukdom.