👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skogen Karlavagnen

Skapad 2020-10-29 11:03 i Karlavagnens förskola Eslöv
Förskola
Vi kommer att i mindre grupper och helgrupp med barnen gå på kontinuerliga besök till skogen. Vi vill att barnen ska utveckla empati mellan varandra, djur och natur. Vi vill även ge alla barn en möjlighet till att uppleva och vistas i skogen.

Innehåll

Syfte, varför är kunskapen viktig för människan i världen?
För att skapa en hållbar grund för vidare utveckling vi lägger grunden för deras framtida lärande. En positiv start och introduktion i naturen leder till att de senare vill ta hand om den. De får en personlig anknytning till naturen och på så sätt känner ansvar för sin miljö. Skogen ska locka och inspirera till fantasi och kreativitet. 

Förståelse, vad ska barnen förstå? 
Att man måste vara rädd om djur och natur, enkla kretslopp.

Förmågor, vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
Empatiska förmågor, t.ex. säga förlåt, jälpa varandra. Lära sig olika begrepp inom naturen och rätt benämning på rätt sak. 

Förskollärarens förhållningssätt:
Positiv, nyfiken, medforskande, utmanande.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18

Matriser

Systematiskt kvalitetsarbete/Pedagogisk dokumentation

Med processen i fokus

avdelning och datum
Dokumentation
Nuläge.
Vår målbild
Planerade åtgärder/förändringar
Så här blev det. Reflektion utifrån åtgärder/förändringar.
Nytt nuläge
Ta med reflektionerna och formulera nuläge utifrån målbild, åtgärder/förändringar och reflektioner.