Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - Värdegrundsarbete

Skapad 2020-10-29 12:15 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I detta arbete kommer vi att arbeta med värdegrundsfrågor. Vi kommer att utgå ifrån säsong två av "Vara vänner" från UR.se

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 

 • Kunna förstå och hantera olika känslor
 • Kunna förstå allas lika värde
 • Kunna diskutera vardagsnära problem 
 • Veta hur man är en bra kompis

 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Samtala
 • Jämföra

Hur jag ska visa mina kunskaper     

      Delta aktivt i samtal och diskussioner

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

    ●   Genomgångar
    ●   Filmer
    ●   Övningar
    ●   Diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: