👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoveckan.

Skapad 2020-10-29 12:23 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola 1 – 5 Motorik Vardagsaktiviteter
Under "Hälsoveckan" V. 39 har vi som fokus, elevernas fysiska och psykiska hälsa.

Innehåll

Syfte

 • Du kommer få samspela med andra.
 • Du kommer fysiskt få röra på dig, i för dig nya sammanhang.
 • Du kommer få baka hälsosamt.
 • Du kommer få se på avslappningsfilm.

 

Centralt innehåll

 • Rörelse och grundläggande motoriska rörelser.
 • Finmotorik, till exempel olika handgrepp (finmotorik).
 • Följa recept och instruktioner med bildstöd.
 • Lära om hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
 • Undervisning om hälsa och livsstil.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha pulspass "EnkelGo" inomhus. Det är ett 15 minuter långt pulspass från Friskis o Svettis, för människor med funktionsvariationer. Du kommer springa skoljoggen utomhus tillsammans med gundskolans elever. Vi avslutar varje skoldag med att se på en avslappningfilm.

Som avslut på veckan bakar vi hälsosamma muffins/frallor.

 

Bedömning

Du kommer bedömas hur du tar deltar i undervisningen om hälsa och de andra olika sammanhangen som du kommer att vara med i. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.
  MOT  1-3
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  4-6
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Recept och instruktioner och hur de kan följas.
  VAA  1-3
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-3
 • Hygien och rengöring vid hantering och tillagning av livsmedel.
  VAA  1-3
 • Redskap som används i hemmet.
  VAA  1-3
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  4-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  4-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  4-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  4-6
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  4-6