👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett nytt Sverige - 1800-talet

Skapad 2020-10-29 12:23 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Under 1800-talet förändras Sverige och ett mer modernt Sverige växer fram. Det sker en befolkningsexplosion, industrier växer fram och folkskolan införs. Kommunikationerna utvecklas, bl. a. järnvägar. Delkursen är en förlängning av frihetstiden och stormaktstiden.

Innehåll

 

Tidsram: v.45-48


Arbetssätt

Vi lär oss om 1800-talet genom genomgångar,  arbete med instuderingsfrågor utifrån Historiebok en PULS sida 194-207 och ser filmer, har diskussioner i par och helklass. Faktasökning ur historiska källor där vi resonerar utifrån källornas trovärdighet och relevans.

Använd dig av dina anteckningar från lektionerna, PowerPoint från lektionerna och lärobokens kapitel 1800-talet.  Begreppslista över arbetsområdet finns nedan. 

Filmer på www.sli.se – där kan du se de filmer vi ser på lektionerna igen om du vill: Ex: Frihetstid till industrialism, Världens historia - industrialisering osv. 

Mål efter avslutat arbetsområdet

Du ska:

-Resonera om olika spår av historia från denna tid med hjälp av olika källor som du reflekterar och värderar enligt trovärdighet och relevans

 -Kunna förklara några Orsaker och konsekvenser till folkökningen under 1800-talet. Läsa av diagram som visar detta

-Förklara hur partier och nya lagar växer fram i Sverige under slutet av 1800-talet

- Kunna förklara några likheter och skillnader i hur skolan fungerade då jämfört med idag

 

Utvärderingsformer. Så här bedöms du:

Löpande bedömning under lektioner genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner

Prov v 48 - 1800-talet 

 

Veckovis planering

v. 45 Ute i världen s, 188-193. Arbete med källors trovärdighet och relevans från denna tid

Begrepp: kolonier, industrier, Storbritannien, ångmaskin, triangelhandel, USA, Franska revolutionen, Napoleon, 

V.45-47

1800-talet. Läsning s.194-201. Arbete med arbetsbok 3 och 4. Filmer: om 1800-talet och dess industrialisering, bild- och källuppgifter

Begrepp: riksdag, regering, folkökning, barnhus, ångmaskin, rallare, rösträtt, kolonier, jordlös, fosterhem, vaccinering, folkskola, textilfabriker, industrialism, 

 V. 48 Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6