👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska kropp

Skapad 2020-10-29 13:11 i Maja Beskowskolan Umeå
En studiehandledning om människokroppen.
Grundskola 8
Syfte: Du ska få utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att få veta mer om dig själv och vad som kan påverka din kropp och hälsa. Detta kommer du att få göra genom att träna dina förmågor att använda dina kunskaper i biologi för att granska information,kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa samt genomföra undersökningar och få använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen.

Innehåll

Studiehandledning “Vår fantastiska kropp

Bedömning
Ett prov på del 1
Ett prov på del 2

Det viktigaste på kapitel 6.6 “Skelettet” och kapitel 6.7 “Musklerna” kapitel 6.8 “Huden” arbetar vi med under lektionerna på olika sätt.

Ett eget eller grupparbete i form av en presentation om skillnaden mellan bakterier och virus samt vilka vanliga sjukdomar som kan drabba kroppen, samt hur träning och sömn kan påverka hur kroppen mår.
(kapitel 8 i biologiboken “Hälsa och sjukdom” samt andra källor)Del 1

Celler i samarbete kapitel 6.1
Kap.6.1 s.228-237 i biologi spektrum boken
Kap.6.1 s.152-158 i biologi light boken

 Viktiga saker att fokusera på om området “celler i samarbete”
Cellens uppbyggnad och de olika delarnas funktion samt att cellen måste genomföra cellandning
för att få energi till alla kemiska reaktioner som sker i cellen för att hålla den vid liv samt energi för nytt byggnadsmaterial till nya celler som bildas vid celldelningarna. Viktigt att känna till är att det finns stamceller (omogna celler), som kan dela sig och utvecklas till många olika specialiserade celler.
Stamcellerna är framtidens reservdelar och kan användas för att reparera skadad vävnad eller sjuk vävnad. Biologer har lärt sig odla stamceller utanför människans kropp. Genom att behandla dessa celler på olika sätt har de gått att styra dem till att bilda olika celltyper. För odling av embryonala stamceller krävs specialtillstånd enligt lagen. Om man lyckas få några stamceller från ett foster att föröka sig i en odling  så betraktas inte dessa celler som en del av ett fostret. Lyckas inte detta så måste den befruktade cellen från provrörsbefruktningen förstöras inom 14 dagar. Viktiga biologiska begrepp  .(PS ! förklaringen på tumörer finns inte i boken, bara här i studiehandledningen)
*Cellandningen(förbränningens) funktion och betydelse för cellen.
*Cellens uppbyggnad, kommunikation, funktion, livslängd och hur de blir fler.
*Specialiserade celler, vävnad, organ, organsystem
*Cancercellers funktion, spridning och medicinsk behandling.
*Stamceller, dess funktion och medicinska betydelse.
*Tumörer: Celler som delar sig okontrollerat och inte slutar bildas tumörer.
Det finns godartade tumörer: De är väl avgränsade och kan opereras bort och sprider sig inte.
Det finns också elakartade tumörer som även kallas cancer. Denna tmör är inte välavgränsad och sprider sig till fler ställen i kroppen och kallas då metastaser.

Maten ger näring till cellerna kap.6.2
Kap.6.2 s.238-241 i biologi spektrum boken
Kap.6.2 s.159-161 i biologi light boken

Viktiga saker att fokusera på om området “Matspjälkningen”
Fokus ligger på att lära dig vad som händer med maten när den passerar matspjälkningsorganen och till vilka beståndsdelar kolhydrater, proteiner och fetter bryts ner för att kunna tas upp av blodet och transporteras in i cellerna. Du ska känna till vad enzymerna har för uppgifter och vad maten används till. Kom också ihåg vilken betydelse bakterierna i tjocktarmen har för oss.


Repetera mha begreppen vad som händer med maten i matspjälkningsorganen och var de finns i kroppen.
Munhålan
Struplocket, matstrupen
Magsäcken
Bukspottskörteln
Levern och gallblåsan
Tolvfingertarmen
Tunntarmen
Tjocktarmen
Ändtarmen med anus

Andningen fixar syre till cellerna kapitel 6.3
Kap.6.3 s.242-244 i biologi spektrum boken
Kap.6.3 s.162-163 i biologi light boken

Viktiga saker att fokusera på efter arbetet med luftvägarna .
Syrets väg från luft till cell, gasutbytet i lungorna, andningen och stämbandens funktion.
Lär dig var andningsorganen sitter  och vilken funktion de har samt varför vi måste andas och hur kroppen gör för att andas och vad som styr andningen. Du ska veta att det sker ett gasutbyte i lungorna. Du ska veta vad det är som gör att det kommer fram ljud när vi pratar och sjunger.Du ska känna till lite om vad som påverkar vitalkapaciteten:
Vitalkapacitet: Den volym luft du kan blåsa ut efter en maximal inandning.
Vitalkapaciteten kan påverkas av biologiskt kön, kroppslängd, ålder, konditionen, rökning,lungsjukdomar (astma,förkylning, lunginflammation).


Del 2
Hjärta och blodomlopp kapitel 6.4
Kap.6.4 s.245-252 i biologi spektrum boken
Kap.6.4 s.164-168 i biologi light boken

Viktiga saker att fokusera på efter arbetet med hjärta och blodomlopp .
Fokus ligger på att lära sig, vilka uppgifter hjärtat och blodet har i vår kropp och hur blodet transporteras i kroppen samt vad blodet innehåller och hur blodet renas.
Du ska också lära dig hjärtat olika delar.

Biologiska begrepp och ord som du bör förstå och veta något om.
Stora och lilla kretsloppet
hjärtats olika delar
kranskärlens uppgift
segelklaffar
fickklaffar
artärer
vener
kapillärer
syrerikt blod
syrefattigt blod
blodtrycket
muskelpumpen
puls
konditionens betydelse för hjärtat
blodplasma och dess funktion
röd benmärg (blodstams celler)
blodkropparnas funktion (vita blodkroppar, röda blodkroppar och blodplättar)
hemoglobin

Så försvarar sig din kropp kapitel 6.5
Kap.6.5 s.253-256 i biologi spektrum boken
Kap.6.5 s.169-170 i biologi light boken

Viktiga saker att fokusera på efter arbetet med “så försvara sig din kropp”
Du ska känna till hur  det yttre försvaret fungerar mot mikroorganismer, bakterier och virus
och skadliga ämnen.Du ska också känna till hur vårt inre immunförsvar fungerar samt hur vaccinationer fungerar.Biologiska begrepp och ord som du bör förstå och veta något om.
yttre försvar
lymfkärlen, lymfa, lymfkörtlarnas funktion
inre immunförsvar (ätarceller, T-celler, B-celler)
antikroppar
immunitet
vaccination 

  •  

 

F

Uppgifter

  • Biologiprov del 1 och del 2

Matriser

Generell matris Biologi åk 7-9

Rubrik 1

Ej grundläggande
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör biologi.
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.