Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text & muntliga NP

Skapad 2020-10-29 13:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Tänk vad kul att alltid få sin vilja igenom! För att man ska få det krävs det att man är duktig på att argumentera. Detta kan man göra både muntligt och skriftligt. Denna förmåga ska vi fokusera på fram till jullovet.

Innehåll

Fram till jullovet kommer fokus ligga på argumenterande text. Vi kommer gå igenom grunder, begrepp och olika typer av texttyper. Vi kommer läsa olika argumenterande texter så att du bli säker på vilka delar en argumenterande text ska ha men även för att träna din läsförståelse. Vi kommer att träna på att skriva bra argument men också på vitsen att förbereda sig inför eventuella motargument. Vi kommer skriva, läsa och diskutera.

Parallellt med detta kommer vi också träna lite grunder i svenska. Vi kommer bland annat repetera skiljetecken och stor bokstav men även gå igenom hur man styckesindelar en text.

Vi kommer även förbereda oss inför muntliga nationella provet i svenska som kommer ske under november månad. Du kommer bland annat få förbereda sig genom att göra ett gammalt nationellt prov i svenska. Se till att lägga mycket energi på det!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: