Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola Kjell Unikum 2020 Elbil

Skapad 2020-10-29 13:48 i Test Förskola Österåker
Förskola
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I den här uppgiften får du möjlighet att testa några olika tekniska lösningar samt se till att din elbil får en riktigt häftig design.

Innehåll

Konkretiserade mål

 Du skall designa och konstruera en bil:

 • Du skall tillverka bilens underrede utifrån en arbetsbeskrivning.
 • Din bil skall kunna åka framåt.
 • Din bil skall ha en "spännande" design. Försök att använda dig av många olika material.

Du ska skriva loggbok:

 • Ett avsnitt efter varje lektion. I loggboken finns dina skisser och bilder, här beskriver du även hur du löst olika problem som uppstått när du arbetat.
 • Utvärdering: Den skriver du sist i din loggbok. Här ska du beskriva :
 1. Vad du tycker bäst om hos din bil och varför.
 2. Vad tycker du har varit svårast med arbetet?
 3. Vad kunde du ha gjort annorlunda? Förklara hur det kunde gjort ditt arbete med bilen bättre?

 

 Tidsplanering

v. 31 Introduktion och lödning

v. 32 Påbörja skisserna och borrning

v.33 Montera bilarna och lödning

v.34 Sista justeringarna på underredet och börja designen av bilen

v. 35 Fortsätta med chassit 

v. 36 Avslutande race

Uppgifter

 • Loggbok : Elbilen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9

Matriser

Teknik år 7 Elbil

Bör förbättras
E
C
A
Genomförande - Förstå och tillämpa instruktioner
Du kan följa en enkel instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning när någon visar. Du kan följa en enkel muntlig instruktion.
Du kan relativt självständigt följa en enkel skriftlig instruktion, ritning, mönster eller arbetsbeskrivning.
Du kan självständigt följa olika typer av instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar.
Praktiskt arbete : Bilen
Du behöver stöd för att utföra enkla konstruktionsarbeten
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva enkla ideer,samt utforma enkla fysiska modeller. Under arbets processen formulerar och väljer du handlings alternativ som leder arbetet framåt.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar, samt utforma utvecklade fysiska modeller.Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar,samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation: Loggbok
Du behöver träna mera på att göra enkla dokumentationer av din arbetsprocess
Du gör enkla dokumentationer av din arbetsprocess. Där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av din arbetsprocess, där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av din arbetsprocess, där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Kjell Unikum 2020 Elbil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9

Rubrik 1

 • Tk  E 9   Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 9   Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Tk  C 9   Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  C 9   Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
 • Tk  A 9   Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
 • Tk  A 9   Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: