Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagning

Skapad 2020-10-29 13:47 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Bedömning av det praktiska arbetet som genomförts under lektionerna
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
I hemkunskapen kommer vi att prova på olika sorters matlagningsmetoder. Vi kommer att arbeta med hur du utför olika metoder och sedan får du praktiskt genomföra dem själv och i grupp med andra. Här kommer bedömningen utifrån din insats att finnas med.

Innehåll

Olika metoder för matlagning ska teoretiskt läras och sedan praktiskt genomföras. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9

Matriser

Hkk
Praktisk matlagning

-->
-->
-->
-->
ANSVAR
Eleven arbetar korta stunder med handledning.
Tar ansvar över egna uppgifter, fullföljer med handledning.
Tar ansvar över gruppens uppgifter och för arbetet framåt. Fullföljer med viss handledning.
Tar ansvar över gruppens uppgifter och för gruppens arbete framåt. Arbetar självständigt.
LÄSA RECEPT OCH ORGANISERA
Eleven visar liten förmåga att förstå recept och att organisera sitt arbete. Behöver hjälp att planera sitt arbete.
Eleven behöver lite hjälp att förstå recept. Behöver ibland hjälp med att planera arbetet.
Eleven behöver ingen hjälp att förstå recept. Behöver ibland viss hjälp med att planera arbetet. Kan använda måtten korrekt.
Behöver ingen hjälp med recept. Kan planera sitt arbete själv, kan ändra om något oförutsett inträffar för att det ska bli ett bra resultat.
REDSKAP
Eleven visar på liten förståelse för lämpliga redskapsval. Behöver handledning.
Väljer ut och använder lämpliga redskap. Behöver viss handledning ibland.
Väljer oftast ut lämpliga redskap.
Väljer bra och lämpliga redskap. Hittar bra alternativ om redskap saknas.
HYGIEN
Eleven visar på liten förmåga när det gäller hygien i köket. Behöver handledning.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Får det mesta rent och snyggt i köket med hjälp av viss handledning.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Kan planera sitt efterarbete. Lämnar köket rent och snyggt.
Diskar ”rätt”, använder diskmetod. Allt mycket snyggt och rent. Kan se och planera efterarbetet självständigt.
HANDLAG, SKICKLIGHET OCH KREATIVITET
Eleven visar på liten förmåga vid matlagning och bakning. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven kan genomföra matlagning och bakning med hjälp av olika matlagningsmetoder. Behöver viss handledning.
Eleven genomför matlagning och bakning med rätt matlagningsmetoder. Behöver viss handledning i särskilda situationer.
Arbetar säkert, noggrant och självständigt. Tänker kreativt, kommer med egna idéer.
MILJÖTÄNK
Eleven visar lite miljötänk i det praktiska arbetet med hjälp av handledning.
Eleven visar ett miljötänk i det praktiska arbetet ibland.
Har för det mesta ett miljötänk i det praktiska arbetet.
Handlar alltid miljövänligt i det praktiska arbetet.
SAMARBETE
Eleven visar på liten förmåga på samarbete i köket.
Kan samarbeta med klasskamrater i köket.
Kan samarbeta med alla och tar till viss del egna initiativ i köket.
Kan samarbeta med alla och tar egna initiativ i köket.
EKONOMI
Eleven visar på liten förståelse för ekonomi och olika resurser i köket med hjälp av handledning.
Eleven visar viss förståelse för ekonomi i köket. Eleven arbetar på ett energi- och resurssparande sätt med hjälp av handledning.
Eleven visar god förståelse för ekonomi i köket. Eleven arbetar för det mesta energi- och resurssparande.
Eleven visar och praktiserar god förståelse för ekonomi i köket. Eleven arbetar alltid energi- och resurssparande.
HÄLSA
Eleven visar liten förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning. Behöver handledning.
Eleven visar viss förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning.
Eleven visar förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning, samt förklarar utvecklat varför man planerat och serverat som man gjort.
Eleven visar god förståelse för betydelsen av varierad kost i sin matlagning, samt kan välutvecklat förklara varför man planerat och serverat som man gjort.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: