Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 9 ht 20

Skapad 2020-10-29 14:32 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi arbetar med procent för att uttrycka förändring och göra jämförelser samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden. Vi lär oss skillnaden mellan procentenheter och procent samt att använda förändringsfaktor som en effektiv metod att beräkna förändringar. Vi lär oss hur funktioner och räta linjens ekvation kan användas för att undersöka förändringar, förändringstakt och samband.

Innehåll

I det här området - Samband och förändring - arbetar vi med: 

 • beräkna andelen för att uttrycka förändring och göra jämförelser (både i procent och promille) 
 • (repetera beräkna delen, det hela) 
 • uttrycka och använda dig av procentenheter
 • använda förändringsfaktor t ex för att beräkna det nya värdet direkt och vid upprepade förändringar
 • egenskaper hos olika slags funktioner
 • tolka och rita grafer
 • beskriva linjära funktioner matematiskt
 • använda olika metoder beroende på uppgift och hjälpmedel
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • problemlösning 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

 • procent
 • promille 
 • andel
 • delen
 • det hela
 • avrundning 
 • procentenheter
 • förändringsfaktor
 • funktion
 • koordinatsystem
 • x-axel
 • y-axel
 • origo
 • koordinat
 • linjär funktion
 • riktningskoefficient 
 • k-värde
 • skärningspunkt 
 • m-värde
 • konstant 
 • värdetabell
 • graf
 • oberoende variabel
 • beroende variabel
 • proportionalitet

Arbetssätt: 

Under veckorna 42-49 kommer vi arbeta med kapitel 2 - Samband och förändring i läroboken Matematik Z genom att ha

 • genomgångar
 • par- och gruppuppgifter
 • problemlösning
 • enskild räkning
 • diskussionsuppgifter
 • arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem
 • test, diagnos 
 • prov v. 49 torsdag 3/12

Använd Digitalt övningsmaterial till Matematik Z från Liber online- för att repetera och befästa. Där hittar du film med genomgång (bra både som förberedelse och repetition), frågor på begreppen och uppgifter som hör till respektive avsnitt. 

Filmerna till varje avsnitt hittar du även på https://www.matematikxyz.com/elever/filmer.html

Arbetsblad kopplat till varje avsnitt hittar på https://www.matematikxyz.com/larare/Arbetsblad.html samt att du får ett häfte med alla arbetsblad samlade. En del arbetsblad jobbar vi med under lektionerna och andra väljer du själv att arbeta med för extra träning och repetition när du behöver det.

 

Kom ihåg att även använda och ta hjälp av de genomgångar och sammanfattningar som finns i boken, anteckningar och sammanfattningar från lektionerna. 

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid diskussionsuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga om hjälp. 

 

Bedömning

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa dina kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

Läxa - varje vecka: 

Målet är att räkna 1,5-2 nivåer per avsnitt och din stående läxa är att se till att du ligger i fas med planeringen. Det kan också komma andra läxor utifrån det vi arbetar med. 

Veckoplanering:

Vecka

Lektion

Innehåll

Arbetsblad (från Z)

42

tis

ons

tor

Uppstart Procent – repetera delen, det hela, andelen

2.1 Procent (s. 68-75, Bas-boken s. 36-40)

 

20, 21, 22, 23, 24

43

tis

ons

tor

 

 

2.2 Förändringsfaktor (s. 76-81, Bas-boken s. 41-42)  

 

 

25, 26

45

tis

ons

tor

 

 

 

TEST 2.1-2.2  - torsdag 5/11

2.3 Funktioner (s. 82-86, Bas-boken s. 43-45)

 

 

27, 28, 29

46

tis

ons

tor

 

2.4 Linjära funktioner (s. 87-93, Bas-boken s. 46-48)

 

 

30, 31

47

tis

ons

tor

 

2.5 Tillämpning av linjära funktioner (s. 94-103, Bas-boken s. 49-56)

 

32, 33

48

tis

ons

tor

 

Blandade uppgifter (s. 104-109, Bas-boken s. 56-60)

Diagnos

 

34, 35

49

tis

ons

 

 

 

tor

 

Träna Samband och förändring (s. 110-112)

Utveckla Samband och förändring (s. 113)

Förmågorna i fokus (s. 114-119)

Repetition, problemlösning, resonemang

 

PROV k. 2 Samband och förändring – torsdag 3/12

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: