Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelseglädje

Skapad 2020-10-29 17:03 i Källviks förskola Halmstad
Förskola
Vi vill på ett lustfyllt sätt väcka barnens intresse för kroppen, sinnena, motion, frisk luft och sitt eget välbefinnande dvs sträva efter en hälsosammare livsstil.

Innehåll

Mål

2.1 Normer och värden 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. 

2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

2.3 Barns delaktighet och inflytande 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tackar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Syfte 

Vi vill på ett lustfyllt sätt väcka barns intresse för kroppen, sinnena, motion, frisk luft och sitt eget välbefinnande det vill säga sträva efter en hälsosammare livsstil. Vi vill även att barnens ska utveckla ett Intresse för att kunna uttrycka tankar och åsikter för att känna sig delaktiga och få inflytande så de kan påverka sin situation på förskolan. 

 

Vi arbetar just nu med 10 goda vanor och på vår avdelning fokuserar vi på: Fysisk träning, vänner och relationer samt vila och återhämtning. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: