Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsgruppen v. 45-50, Skogsgården

Skapad 2020-10-29 18:22 i Skogsgårdens förskola Östersund
Normalt är Skogsgruppen är en grupp där alla 5-6 åringar som går i förskola i enheten Skogsmon, träffas, umgås och lär sig en massa bra saker inför att det flesta av barnen börjar i förskoleklass på Mimergården. Nu har vi valt att bevara skogsgruppens arbete med de blivande skolbarnen, trotts Coronan, men i en mindre skala.
Förskola
Normalt är Skogsgruppen en grupp där alla 5-6 åringar som går i förskola i enheten Skogsmon, träffas, umgås och lär sig en massa bra saker inför att det flesta av barnen börjar i samma förskoleklass. Nu under Coronan har vi valt att bevara skogsgruppens arbete med de blivande skolbarnen, men i en mindre skala.

Innehåll

Vad: 

Normalt

Skogsgruppen är en grupp där alla 5-6 åringar som går i förskola i enheten Skogsmon, träffas, umgås och lär sig en massa bra saker inför att barnen börjar i förskoleklass. 

Nu

Vi vill bevara skogsgruppens arbete med de blivande skolbarnen, trots Coronan.

 

Vilka är med: 

Alla 5 - 6 åringar på Skogsgården. Normalt även alla Jägargårdens och Gimlegårdens 5-6 åringar.

           
Syfte:

Normalt

Att de blivande skolbarnen ska få ett större socialt nätverk tills det att de börjar skolan. Att barnen ska få lära känna varandra, vi skolar ihop barnen till en grupp.

Att alla barnen tillsammans med jämnåriga ska få lära sig lite mer om att vara en bra kompis, vara rädd om naturen, använda karta, följa spår, rimma och ramsa, bokstäver, lägesord, motsatsord, begrepp, mm. Vi hjälper även barnen att bygga sin och andras självkänsla genom att de får hjälpa till att göra eld och utmana de så de våga gå upp på stenen och säga sitt namn och höra de andra ”repetera det” mm.

Nu

Ungefär det samma men i lite mindre skala.

 

Vilket lärande vill vi ge barnen:

Att på ett roligt sätt befästa kunskaper i språk, matematik, kompisskap och friluftsliv. 

Genomförande:

Normalt

Samlas de tre förskolornas 5-6åringar med pedagoger, varje onsdag, vid vänt-stenen utan för Jägargården. Sedan går vi gemensamt till Blåporten och Konststigen, där vi har vår lägerplats, vi börjar med samling runt stora stenen. Några barn och en pedagog gör upp eld, medan övriga har fri lek med närvarande pedagoger. Över elden lagar sedan en pedagog mat. Medan maten lagas lyssnar vi på saga som leder till ett uppdrag. Efter uppdraget äter vi mat ute och sedan lite mer lek innan vi avslutar med en samling, efter samlingen  går vi gemensamt tillbaka till vänt-stenen och förskolorna.

Nu

På grund av Coronan har vi nu valt att genomföra en Coronaanpassad Skogsgrupp, Med gemensam slimmad planering som varje förskola utför själva, i alla fall fram till Jul. Vi hoppas att kunna återuppta den normala Skogsgruppen till vårterminen.

Vi på Skogsgården går till ängen och skogen nedanför förskolan. Där genomför vi den slimmade planeringen där vi  har tagit bort mat, eld momenten samt umgänget med våra kompisar från Jägargården och Gimlegården.

                     

Aktiviteter:

Nu

v.45 onsdag 4/11

”Pinnen”                                                                M

Sagan ”När Tor träffar Alva”                                  L

Uppdrag, Strapatsstigen                                       M

 

v.46 onsdag 11/11

”Pinnen”                                                                    C

Sagan ”Tor och Alva vid bäcken”                              L

Uppdrag, Balansgång                                              C                         

 

v.47 onsdag 18/11

”Pinnen”                                                                     S

Sagan ” Tor och Alva vid bäcken”                             L

Uppdrag, Spåra djur med ledtråd                          M

 

v.48 onsdag 25/11

”Pinnen”                                                                     L

Sagan ”Tor och Alva går vilse”                               C

Uppdrag, Hitta M och S med Karta                          M, S

 

v.49 onsdag 2/12

”Pinnen”                                                                     S

Sagan ”Tor och Alva går vilse”                                  C

Uppdrag, Jul tomtemor och luvan                           M                        

 

V50 torsdag 10/12

Julkrubba av gång:                                                 kyrkan:

     8.30 Granen + Rönnen                    9.00

                         9.30 Björken + Tallen                      10.00     

 

 

Hur dokumenterar vi aktiviteterna:

Vi dokumenterar det vi gör i unikums lärlogg detta för att synliggöra det pågående arbetet i skogsgruppen. Fota för att ha som reflektionsmaterial samt för att lägga i lärloggarna. 

 Utvärdering/reflektion: 

Kommer att ske löpande under perioden samt under juluppehållet och efter vårterminen då vi utvärdera och reflekterar hela läsåret. 

 Hur går vi vidare:

Vi utgår ifrån utvärderingar och reflektioner för att försöka förbättra och bygga vidare på vår Skogsgrupps verksamhet. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: