Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svanen Projektstart

Skapad 2020-10-29 19:39 i 093501 Förskolan Stjärnhuset Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi det område barnen intresserat sig mest för och som vi valt att arbeta vidare med.

Innehåll

Vi har under vår workshopperiod jobbat mycket med både ljus och vatten samt använt oss av olika naturmaterial.  Vi har sett att just vatten och ljus fångar barnen intresse och skapar nyfikenhet. Vi kommer fortsätta arbeta både med ljus och vatten men för att inte begränsa oss i vårt arbete har vi valt att lägga fokus på verbet BLANDA. Vi har observerat vad barnen intresserat sig för och kommit fram till att just blandningar av olika slag fascinerar våra barn.  

Vi utgår från enhetens gemensamma fokus som är hållbara relationer till varandra, värden och världen.

Vi kommer blanda olika material med varandra, barnen kommer blandas med olika material och barnen kommer att blanda sig på olika sätt med varandra för att skapa utveckling och nytt lärande. I mötet med ett material eller i mötet med en människa skapas något nytt och det är det vi vill fånga upp genom våra blandningar. 

Vi har startat upp vårt projekt BLANDA med att barnen fick uppleva hösten inomhus, vi blandar naturmaterial med den miljö som vi har på Svanen. Vi har också tagit med oss materialet som finns på Svanen ut och barnen har fått uppleva samma material utomhus. Ni kommer få läsa mer om barnens utforskande och lärande i våra lärloggar som vi lägger upp i Skolplattformen. 

Projektuppdrag

Vi vill göra er vårdnadshavare delaktiga i vårt projekt och vill därför att ni tillsammansmed ert barn väljer en genomskinlig plastflaska i valfri storlek och tar med till förskolan. Denna flaska kommer vara en del i vårt projekt. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: