Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

América Latina - un proyecto

Skapad 2020-10-29 20:12 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under cirka sex lektioner ska ni jobba i par. Under de lektionerna ska ni fördjupa er i ett latinamerikanskt land som ni sedan ska redovisa. Redovisningarna börjar i slutet av vecka 47.

Innehåll

Latinamerika - ett projektarbete

Syfte

  • Att få kunskap om olika länder i Latinamerika där spanska är ett officiellt språk.
  • Att exempelvis lära känna ländernas kultur, historia, geografi och musik.
  • Att lära sig ord och uttryck för att kunna berätta om ett land på spanska.

 

Hur ska ni arbeta?

Ni ska arbeta i par eller i mindre grupp om tre personer.

Information om valt land

Ni samlar information på Landguiden 

När ni behöver slå upp ord, använd NE.se eller tyda.se

Presentationen

  1. Ni skriver en faktatext om ert land, på spanska. Ni utgår från texten “Argentina” som vi arbetat med.
  2. Sedan ska alla grupper ska göra en fördjupning om något som är speciellt för landet, ex. Argentina – tango. Den kan man berätta om på svenska. 
  3. Ni ska sedan göra en Google-presentation. Den ska bara bestå av bilder, ingen text.

 

 

Matriser

M2
América Latina - un proyecto

Behöver förbättras
E
C
A
Skriftlig produktion
Du kan ännu inte använda det du hör eller läser från olika medier.
Du kan välja enkelt språk som du hör eller läser från olika medier och använda det på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkelt språk som du hör eller läser från olika medier och använda det på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du försöker variera dina formuleringar.
Du kan välja enkelt språk som du hör eller läser från olika medier och använda det på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar. Du varierar dina formuleringar.
Uttal
Du kan ännu inte uttrycka dig så att andra förstår vid muntliga redovisningar.Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra. Dina bilder gör att det är lättare att hänga med i din redovisning.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör muntliga redovisningar. Du försöker variera dina formuleringar
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör muntliga redovisningar. Du varierar dina formuleringar.
Tala, presentera och göra bildspel
Du kan ännu inte använda någon metod som gör det lättare att samtala. Till exempel omformuleringar, kroppsspråk samt ta hjälp av andra språk
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra. Dina bilder gör att det är lättare att hänga med i din redovisning.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra. Bilderna i presentationen är väl valda och gör det intressant och lätt att hänga med.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar med andra. Bilderna i presentationen är väl valda, gör det mer intressant och hjälper verkligen åhörarna att hänga med. Du har översatt svåra ord.
Realia
Du kan ännu inte kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket.
Du kan kommentera på ett väl utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: