Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Herrängen/Älvsjöskogen 2. Projekt 2020/2021 - Triangeln

Skapad 2020-10-30 08:22 i 213131 Förskolan Matrisen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "LIka - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på ljud och rörelse.

Innehåll

Projektbeskrivning:

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska sitt intresse kring ljud och rörelse, där hararna kommer fokusera extra mycket ljud och älgarna på rörelse.


Syfte:
 

Utifrån temat kring social hållbarhet har vi valt att extra fokusera på dessa demokratiska värden: 

  •           Rätten att uttrycka sin åsikt, verbalt eller på annat sätt
  • Delaktighet och inflytande
  • Respekt för varandra

Vi vill främja ett respektfullt gruppklimat där barnen kan glädjas åt att utforska och lära tillsammans. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och känna att de påverkar utformandet av projektet, där deras tankar och idéer driver projektet vidare.


Frågeställning:
 

Hur kan vi främja barnens samspel och respektfulla bemötande?

Hararna: - Vilka ljud har vi i vår omgivning? Hur kan vi själva skapa ljud?
Älgarna: - Hur skapar vi rörelse tillsammans i våra inne- och utemiljöer?


Vår metod:
 

För att kunna arbeta med dessa demokratiska värden kommer vi under årets gång att uppmärksamma sociala processer i gruppen extra mycket, och hålla aktiviteter som främjar inte bara individuellt lärande, utan även kollektivt. I gruppaktiviteter får barnen möjlighet att uppleva hur det är att bl.a. samsas om material, lyssna till och respektera varandras åsikter, samspela och samarbeta.

En viktig del i projektet blir för oss pedagoger att genom pedagogisk dokumentation och dialog med barnen utveckla undervisningen, så att barnen känner sig delaktiga och hörda. Vi ser även till att i våra miljöer skapa mötesplatser som möjliggör möten och samspel mellan barn och barn-vuxna. Både inne- och utemiljöerna kommer planeras utifrån barnens intressen, där de får möjlighet att fördjupa sig i sina intressen kring ljud och rörelse.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: