Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolans fritidshem, åk F-1, Språk och kommunikation, Aktivitetsgrupper

Skapad 2020-10-30 08:33 i Centralskolan Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 1
Genom våra aktivitetsgrupper som vi har en dag i veckan så ger vi eleverna möjlighet att leka och ha olika aktivister med olika klasskamrater på fritids.

Innehåll

 

Lärmål: Utveckla nya kamratrelationer och skapa en gemenskap i gruppen. 

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Förmåga som ska utvec

  • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
  • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

Centralt innehåll:

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Konkretisering:

  • Eleverna ska lära känna andra än dem de vanligtvis leker med.Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. 

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

  • Genom att observera eleverna och om de söker sig till andra elever som de vanligtvis inte leker med, men som de mött i aktivitets grupperna.

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?

  • Att eleverna kan se, uppmärksamma och leka med andra än de vanligtvis leker med. Att fråga varandra om de vill vara med.Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

  • Eleverna har blivit indelade i tre grupper som kommer rotera genom tre aktiviteter. se annan pedagogisk planering: Aktiviteter i  Aktivitetsgrupper

  • Vi har blandade grupper med olika åldrar och kön.                                                                                                                            

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: