Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2020-10-30 08:55 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att arbeta med algebra i detta arbetsområde. Fokus ligger på att förstå uttryck, variabler, kunna lösa ekvationer, kunna formulera egna ekvationer, förstå mönster och kunna formulera formler till en talföljd/mönster.

Innehåll

För planering se nedan eller följ länk till matematik classroom

 

https://docs.google.com/document/d/1osdB0jUAKYUV7Yld2Y5Uy1CwGtevsuRu4UznZ0ZXh00/edit

 

 

Planering algebra vecka 45- 

Detta ska vi arbeta med:

Algebra

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

 

 

På lektionerna kommer vi att arbeta med 

gemensamma aktiviteter och diskussioner. 

laborativa övningar

korta filmer

enskild räkning

 

Bedömning: 

diskussioner och samtal under lektionstid

EPA uppgifter eller liknande

läxor

test

 

Vecka 

Veckans mål

Att kunna 

45 

Kap 2,1 Algebraiska uttryck 


 • Räkna Nivå 1 eller Nivå 2 eller Nivå 3Kap 2.2 Mönster


 • Räkna Nivå 1 eller Nivå 2 eller Nivå 3

 • Teckna algebraiska uttryck

 • Kunna beräkna värdet av ett algebraiskt uttryck

 • Förstå begreppet variabel


 • Tolka mönster

 • Skriva talföljd

 • Formulera en formel 

46

Kap 2,3 Förenkla uttryck


 • Räkna Nivå 1 eller Nivå 2 eller Nivå 3


Läxa 3 

skriv i ditt läxhäfte, skriv fullständiga lösningar, tag med till onsdagens lektion. 

 • Förenkla uttryck

 • Kunna skriva förenklingarna stegvis

47

Kap 2,4 Ekvationer


 • Räkna Nivå 1 eller Nivå 2 eller Nivå 3


Test på fredagslektionen

 • Lösa ekvationer steg för steg med balansmetoden.

 • Förstå begreppet obekant

 • Använda metoden” prövning” 

48

Kap 2,5 Problemlösning med ekvation 


 • Räkna Nivå 1 eller Nivå 2 eller Nivå 3


Kap 2,6 Ekvationer med obekanta i båda leden.


 • Räkna Nivå 1 eller Nivå 2 eller Nivå 3

 • Kunna läsa och tolka frågan oc h utifrån den sätta upp en ekvation

 • Lösa ekvationen

 • Kunna strategier för att lösa ekvationer med x på båda sidor om =

49

Räkna Blandade uppgifter sid 99-101


Diagnos

 • Räkna Träna algebra sid 102-103 eller 

 • Räkna träna utveckla algebra sid 104

Repetition av ovanstående

50

Test problemlösning algebra 

Justeringar kan behöva göras i planeringen. 

Är du klar med veckans beting så räkna en av de andra nivåerna. Är du klar med 2 nivåer läs nästa veckas informationssidor och börja räkna där. Viktigt att du verkligen förstått veckans område innan du går vidare. 

 

Detta kommer att bedömas:

Förmåga att använda begrepp.

Förmåga att använda metoder.

Förmåga att kunna resonera.

Förmåga att lösa problem.

Förmåga att kommunicera lösningar.

 

Matriser

Ma
Algebra

Ej uppnått kunskapskraven för E
E
C
A
Begrepp
använda matematiska begrepp....och dessutom använda dessa begrepp .... i sammanhang på ett ....fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
välja och använda olika matematiska .... metoder och dessutom anpassa metoder....till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, med... resultat
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ....anpassning till problemets karaktär samt ....formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonemang
föra .... underbyggda resonemang och val av tillvägagångsätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge.....förslag på alternativa tillvägagångsätt i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra .....resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som.....för resonemanget framåt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett .....fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler och andra matematiska uttrycksformer med ....anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: