Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarnas rörelsemål 2020-2021

Skapad 2020-10-30 09:04 i Guldgruvan Degerfors
Förskola
Målområde: Rörelse

Innehåll

Mål från LPFÖ:

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

 

Utvecklat målområde:

Allsidig rörelseförmåga

 

Nedbrutet mål:

Att barnen ska utveckla sin förmåga att balansera på olika föremål.

 

Syfte:

Syftet med målarbetet är att barnen ska bibehålla och utöka sin rörelseförmåga, vilket bidrar till en ökad inlärningsförmåga till ny kunskap.

Förståelse:

Att upptäcka att rörelse både enskilt och tillsammans med andra ger glädje. Att man mår bra av att röra sig och har lättare att ta till sig ny kunskap.

Förmågor:

Att barnen ska lita på sin egna förmåga att ha modet att utmana sin kropp på olika sätt.

 

Metoder

  • Instruktionskort
  • Använda och utveckla vår inne och utemiljö.
  • Använda vår tillgång till närheten av skogen och gymnastikhall.
  • Sång och musik ( en elefant balanserade, bamses rörelse gymnastik och zumba))
  • Dela in barnen i mindre grupper

Vetenskaplig grund:

 

Peter Bergvall Virtanen, rörelseförståelse

Rörelse främjar inlärningsförmågan
Kunskaper och färdigheter i att kunna läsa, skriva och räkna ser vi som en mänsklig rättighet och är idag självklara kunskaper. Utbildning är en förutsättning för att kunna delta i samhället på ett bra sätt och utbildade människor bidrar till samhällsutveckling. Det finns starkt stöd i forskningen att fysisk aktivitet främjar inlärningsförmågan hos barn

 

Källa till forskningen:

https://www.rorelsenatverket.se/globalassets/rf-sisu-orebro-lan-rorelsenatverk/dokument/pdf/peter-forklarar-rorelseforstaelse.pdf 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: