Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens årshjul

Skapad 2020-10-30 09:30 i Ekenäs förskola Stenungsund
Förskola
Terminen 2020/2021 Vi kommer under den kommande terminen att arbeta utefter ett årshjul med 4 olika fokusområden.

Innehåll

Vi har valt att arbeta utefter ett årshjul för att skapa en tydlighet och struktur i vårt systematiska kvalitetsarbete samt en övergripande bild över barnens utbildning där vi tydligt får med de olika områden som vi ska arbeta med. Vid valet av fokusområden har vi utgått ifrån förskolans läroplan (Lpfö18) samt Stenungsunds kommuns mall för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 

Augusti - Oktober
Första fokusområdet ”trygghet och trivsel” har vi arbetat med och kommer arbeta med augusti - oktober.

November - Januari 
Under november till januari kommer vi arbeta med förbudsområdet Matematik.

Februari - April
Under februari till april kommer vi arbeta med fokusområdet språk.
Maj - Juli
Under maj till juli kommer vi arbeta med fokusområdet naturvetenskap och teknik. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: