Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria, parafrasmåleri och bildanalys åk 9

Skapad 2020-10-30 09:36 i Öjersjö Storegård Partille
Bilder kan ha olika syften och berätta olika historier - på olika sätt. Vi lär oss i detta arbetsområde om hur man analyserar och tolkar bilder.
Grundskola 9 Bild
Ge konsthistoriska bilder nytt liv!

Innehåll

Vad vi gör

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig att analysera en konsthistorisk bild med fokus på denotation. Att analysera bilder är som att lösa en gåta eller som att lägga ett pussel. Att tolka tecken gör att man kan förstå bilder bättre.

Du kommer också att få lära dig om några konsthistoriska epoker, samt måla en parafras på en konsthistorisk bild i det här arbetsområdet.

Syfte

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

 

Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

 

Genom att lära oss analysera bilder kan vi utveckla vår förståelse för att kommunicera med bilder, dvs. utveckla kunskaper hur bilder skapas och kan tolkas.

 

Kopplingar till Centralt innehåll och Lgr11 som vi jobbar med

 

Svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer, Lgr11

- Vi jobbar med historiska bilder och pratar om hur bilderna är utformade och vilka budskap de förmedlar.

- Vi övar oss i att använda ämnesspecifika begrepp för att tala om bilders utformning och budskap.

- Vi återanvänder och framställer bilder och använder olika redskap för bildframställning.


Kunskapskrav som testas

För E

- Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

- I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

- Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

- Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. 

 

- Du kan beskriva olika verks uttryck, innehåll och funktion. Du gör detta på ett enkelt sätt och med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

 

För C

- Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

- I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

- Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

- Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur.

 

- Du kan beskriva olika verks uttryck, innehåll och funktion. Du gör detta på ett utvecklat sätt och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

För A

- Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

- I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

- Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

- Du kan tolka både historiska och samtida bilder och visuell kultur. 

 

- Du kan beskriva olika verks uttryck, innehåll och funktion. Du gör detta på ett välutvecklat sätt och med god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

 

Arbetssätt

Mer info och uppgifter ligger i Classroom.

1) Konsthistoria

 

2) Bildanalys

Utifrån konsthistorian går vi igenom hur man gör en analys av en bild. Du väljer ut ett konstverk, tar reda på mer om det och konstnären som skapat verket och skriver en bildanalys. I genomförandet använder du mallen för bildanalys. (På Classroom). 

 

3) Parafras

Måla en parafras på ett konstverk i en av stilarna; pointillismen, pop Art, kubismen, graffiti eller foto/digitalt.

 

En parafras är en bild som efterliknar ett konstverk. Det handlar om utgå från ett konstverk men att ändra något när du målar. Det ska vara fullt synligt att du har utgått från konstverket. En konstnär kan använda sig av parafraser för att berätta något viktigt. T.ex. om tiden vi lever i nu.

 

Valfri teknik, t.ex. foto, akvarell eller akrylfärg och visa att former, färger och bildkomposition är genomtänkta.

 

Bedömning

Du bedöms på din skriftliga bildanalys samt din parafrasbild.Kopplingar till läroplanen

 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Konsthistoria, bildanalys och parafrasmåleri åk 9

Bildframställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan framställa en parafrasbild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa en parafrasbild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
- I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Du bidrar till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder
Du bidrar till att utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Analys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att analysera verket
Du kan på ett enkelt sätt beskriva verkets olika delar.
Du beskriver på ett utvecklat sätt verkets olika delar.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt.
Förmåga att använda ämnesspecifika begrepp i analysen
Du beskriver verkets olika delar med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du använder ämnesspecifika begrepp för att analysera verket.
Du använder ämnesspecifika begrepp - med säkerhet - för att analysera verket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: