Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Read or listen to a good story and be proud of your ability! Ht 20

Skapad 2020-10-30 09:56 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 5 – 6
Read or listen to a good story and be proud of your ability! V. 45 - 51

Innehåll

Syfte/undervisningen ska syfta till att:

·        förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter

 

Centralt innehåll;

Lyssna och läsa – reception

·        tydligt talad engelska och texter från olika medier

·        strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, tillexempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Så här gör vi:

För att träna din förmåga att förstå och tolka innehållet i olika texter kommer du att läsa  engelska böcker på egen hand. Du kommer med hjälp av Google översätt och ordbok att träna dig på att  bygga ut din ordbank och träna  på strategier för att lära nya ord.

Genom diskussioner i grupp kommer du att träna på att återge och tolka innehållet i din bok. Genom att läsa på egenhand tränar du på att utveckla strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt utveckla din förmåga att använda olika typer av strategier när det blir stopp. Du kommer också att titta på filmen ”Witches” för att träna din förmåga att tolka innehållet i talad engelska.

 

Det här kommer jag att bedöma:

·        Din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter visar du genom läsförståelsetest Tummen upp.

·        Din förmåga att använda lässtrategier visar du genom Tummen upp test.

·        Din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska visar du genom hörförståelsetest, Tummen upp.

 

 

 

Matriser

Read or listen to a good story and be proud of your ability! Ht 20

Jag håller på att lära mig
Uppnår målet
På väg vidarel
läser och tolkar innehållet i texter på engelska.
behöver hjälp för att förstå det huvudsakliga innehållet.. och svara på enkla frågor
förstår det huvudsakliga innehållet.. och svarar på enkla frågor om innehållet
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer svarar på frågor om detaljer
använder lässtrategier
behöver bli påmind om att inte ge upp utan läsa texten igen, ta reda på okända ord eller använda en fiffig kompis
ger inte upp, läser texten igen, eller använder en fiffig kompis 1 strategi
löser problem på egen hand, läser texten igen, tar reda på okända ord eller använder en fiffig kompis 2 strategier
lyssnar och tolkar innehållet i enkelt tal på engelska
behöver hjälp att inte ge upp och haka upp sig på enskilda ord och uttryck och att man inte behöver förstå allt utan kan förstå av sammanhanget.
förstår det huvudsakliga innehållet och svarar på enkla frågor.
förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några tydliga detaljer Kan även svara på frågor om detaljer
använder strategier för lyssnande
behöver stöd för att inte ge upp eller att behålla fokus
lyssnar fokuserat försöker förstå medhjälp av helheten
lyssnar fokuserat använder mig av helheten i texten/ filmen och gör egna kopplingar och reflektioner för att förstå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: