👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion och livsåskådningar

Skapad 2020-10-30 09:50 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 4 Religionskunskap
Religion handlar om vad människor tror och tänker om gud, livet och döden. Religion är en viktig del av många människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion, lär vi oss att förstå både oss själva och andra.

Innehåll

Konkretiserade mål
Du ska kunna:
* kunna redogöra för vad en religion är och vad en livsåskådning är.
* kunna identifiera en religions olika delar.
* resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner.
* söka information och bedöma om texterna du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

 

Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera kapitlen inom områdena religion och livsåskådning,
- se korta filmer,
- diskussion i liten och stor grupp,
- arbeta med begreppen; religion, livsåskådning, världsreligion, helig byggnad, skrift, symbol och person.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 

Bedömning
Bedömning sker mot kunskapskraven i historia 4-6:
Du ska:
- kunna förklara begreppen religion, livsåskådning, världsreligion, helig byggnad, skrift, symbol och person.
- kunna använda begreppen på korrekt sätt,
- visa dina kunskaper i diskussioner,
- kunna resonera i diskussioner, dvs ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet vidare.

Bedömningen kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- när du redovisar skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6