👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning HT20: Matematik

Skapad 2020-10-30 10:05 i Ekenäs förskola Stenungsund
Förskola
Hur kan vi använda matematik för att göra vardagen begriplig för barnen?

Innehåll

Aktionsforskning: Att göra vardagen mer begriplig för barnen med hjälp av matematiska begrepp. 

Vart skall vi? Vi vill förtydliga utbildningen med hjälp av matematiska begrepp för att ge barnen förutsättningar att vara delaktiga i vardagen på förskolan. Många av barnen frågar om klockan, när de ska gå hem och när det är deras tur i olika vardagliga moment. Genom att använda matematiska begrepp och lägesord vill vi förtydliga detta. För att göra det begripligt för både pedagoger och barn har vi valt att arbeta med lägesord, begrepp, ordningsföljd och färger

 

Hur gör vi?

  • Vi arbetar vidare med våra färgkodade bord, bildstöd och modellen av tusenfotingen vi använder på promenaderna.
  • Vi skapar en lista med matematiska begrepp som vi placerar vid borden, hallen och i samlingsrummet. Dessa påminner oss att benämna och använda matematik i vardagen. 

  • Vi pedagoger sätter på oss matematiska ”glasögon”. Vi reflekterar individuellt och i arbetslaget kring vårt matematiska förhållningssätt i vardagen. 
  • Vi använder oss av de promenader vi gör veckovis för att träna på bland annat lägesord. 

  • Vi använder Unikum för att dokumentera lärprocesserna. Varje veckoplanering avsätts tid för gemensam reflektion i arbetslaget. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18