👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äta mat + Lek vila och fritid. V. 10- 13

Skapad 2020-10-30 10:15 i Säby Förskola Österåker
Förskola
Planering artikel 6. Alla barn har rätt till liv överlevnad och utveckling. ”Äta mat” Artikel 31. Varje barn har rätt till lek vila och fritid.

Innehåll

Vad vill vi göra under detta arbete?

V.10 Läsa boken ” Äta mat” och samtala kring den, mat och hygienexperiment (brödskivor)

V. 11 Göra en nyttig smoothie och smaka på den, prata om vad som är nyttig mat. Rörelse typ miniröris eller hinderbana.

V.12. Läsa boken ”lek,vila och fritid, samtala kring den. Pizzamassage från kompisboken Lugna ner dig. Barnen får göra sitt eget matcollage.

V.13. Spadag på innegrupperna.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Förstå varför det är viktigt med hygien, ( tvätta händerna)

Få en förståelse varför det är viktigt med mat (energi) , för att orka tex, leka och varför är det viktigt att vila.

Få en förståelse för vad som är nyttig mat, frukt, grönsaker, våga smaka.

Hur kopplar vi vårt arbete till läroplanen och barnkonventionen?

Barnkonventionen artikel 6. ”Äta mat” och artikel 31. Mat, vila och fritid.

Läroplanen, Omsorg, utveckling och lärande, utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.

Vad behöver vi förbereda?

Läsa böckerna  och titta i handledningen, laminera aktivitetskorten till promenaderna.

Handla till smoothie och spadagar, samla mattidningar 

kopiera sid 126 i handledningen.

Hur vill vi dokumentera arbetet?

Unikum och dokumentationsväggen.

Hur kan vi samarbeta med föräldrarna kring detta?

Unikum, dagliga samtal.