Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och sjukdom HT-20

Skapad 2020-10-30 12:01 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Biologi
Din kropp är fantastiskt komplicerad och det kan verka konstigt att den oftast fungerar som den ska. Många faktorer avgör hur du mår och om du får vara frisk. En del kan du inte påverka själv, som vilka gener du har. Men din hälsa beror mycket på hur du väljer att leva, till exempel om du röker eller inte. Hur ofta du tränar, vad du äter och hur du sover påverkar också hur du mår.

Innehåll

Konkretiserande mål:

  • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av kost, motion, sömn, relationer och droger
  • Beskriva vanliga sjukdomar och hur de kan behandlas och hur kroppen bekämpar dem.
  • Hur virus och bakterier orsakar infektioner och smittspridning
  • Sambandet mellan antibiotika och resistenta bakterier
  • Om medicinska upptäckter och deras betydelse för våra livsvillkor

 

Undervisning:

  • Genomgångar med föreläsningar, mind-maps, bilder och filmer
  • Läsning och övning av ämnesspecifika begrepp

 

Bedömning:

  • Begreppstest
  • Resonemangsfrågor
  • Ställningstagande

Matriser

Bi
Biologi Lgr11 Orginal

Förmågan att använda kunskaperna i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Biologiska samband
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: