Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och WW2 2020

Skapad 2020-10-30 13:34 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Historia
WW2 Den absolut enskilt viktigaste historiska händelsen hittills som fortfarande påverkar världen på många olika sätt!

Innehåll

Rogers mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • Orsaker och bakgrunder till andra världskriget

 • Krigets förlopp med för krigets utgång viktiga händelser

 • Resultatet/konsekvenserna av andra världskriget både i kortare och längre perspektiv

 • Känna till begrepp som nationalism, imperialism, internationell, republik, diktatur, antisemitism.

 • Det ekonomiska och politiska läget i Europa och USA efter Versaillesfreden

 • Hur Hitler tog sig till makten

 • Innebörden i ideologierna nazism, fascism, och kommunism

 • Hur andra världskriget startade.

 • De stridande parterna i andra världskriget

 • Folkmordet som kallas förintelsen

Vad jag kommer att bedöma

Hur du når de uppsatta målen genom din förmåga att

 • ta till dig faktakunskaper om arbetsområdet
 • kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter muntligt och skriftligt
 • kunna beskriva orsak och verkan
 • jämföra och dra slutsatser
 • reflektera, se samband och helheter

Hur och vad jag kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma hur väl du når kriterierna i bifogad matris 

 • Genom ett skriftligt prov 
 • Arbete om förintelsen 

Matriser

Hi
Historia WW2

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F: Har inte visat grundkunskaper
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden mellankrigstiden, under och efter andra världskriget.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden mellankrigstiden, under och efter andra världskriget.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden mellankrigstiden, under och efter andra världskriget.
Begrepp och metoder
Till exempel: Hur och varför kunde så många människor bidra till förintelsen?
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget och människors levnadsvillkor och handlingar rörande folkmordet förintelsen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget och människors levnadsvillkor och handlingar rörande folkmordet förintelsen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av kriget och människors levnadsvillkor och handlingar rörande folkmordet förintelsen.
Till exempel: Hur påverkade Nazisternas propaganda Tysklands människor?
Eleven förklarar på ett grundläggande sätt hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar på ett utvecklat sätt hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar på ett väl utvecklat sätt hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Hur förändrades människors liv och tankar exempelvis i Tyskland under mellankrigstiden?
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. (Hur förändrades människors liv mellan krigen t ex)
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Kan man se någon koppling till idag inom exempelvis politiken?
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F: Har inte visat grundkunskaper
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att hitta rätt typ av källor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Är källorna trovärdiga? Är källorna lätta att använda och är fakta relevant?
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Hur kan den här tidsperioden påverka människors tänkande och handlande idag?
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F: Har inte visat grundkunskaper
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Hur du använder de historiska begreppen.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: