Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik- från förr och nu!

Skapad 2020-10-30 14:08 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Grundskola 4 Teknik
Vi ska lära oss om vad teknik är och bli förtrogna med några begrepp. Känna igen några vanliga tekniska lösningar, samt hur något föremål i vardagen har förändrats över tid och hur det har påverkat människan, samhället och miljön..

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om och utveckla dig i:

 • Vad teknik är.
 • Hur teknik och natur hör ihop. Vad är vad?
 • Tekniskt system
 • Vad en uppfinning och innovation är.
 • Teknikens arbetssätt
 • Hur problem kan lösas med hjälp av teknik och 
 •            hur det kan påverka människan, samhället och  miljön. 
 • Exempel på olika tekniska saker och hur de fungera.
 • Några tekniska lösningar från förr till nu.

 

Så här ska vi arbeta:

 

 • Läsa texter och kolla på film
 • Gemensamma genomgångar
 • Praktiskt arbete
 • Eget arbete och arbete i mindre grupper. 

 

Det här ska du lära dig: 

 

 • Du ska kunna förklara begreppet teknik, tekniskt system,uppfinning och innovation .
 • Du ska kunna ge exempel på olika tekniska föremål och veta hur de fungerar.
 • Du ska kunna beskriva hur någon teknisk sak har förändrats över tid och hur det har påverkat människan, samhället och miljön.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

Kunskaperna kommer att bedömas hur väl du har uppnått dem.  Bedömningen kommer att ske genom:

 

 • Aktivitet på lektionen
 • Arbete kring ett föremåls utveckling från förr till nu.
 • Test på begreppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: