Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Monet i rörelse

Skapad 2020-10-30 14:36 i 224541 Förskolan Paletten Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
På Monet kommer vi ta ett avstamp i rörelse. På vilka sätt kan vi röra oss? Vart kan vi röra oss? Vad ser och känner vi när vi rör oss på olika sätt i olika terränger?

Innehåll

Undervisningsplan Monet HT20/VT21

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led. Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. Vi lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

VARFÖR

Utvärdering av vårterminen visade att vi fått höga betyg från vårdnadshavare i brukarundersökningen, och att vi inom arbetslaget har hittat två utvecklingsområden för oss på Monet: matematik och naturvetenskap, och främst det digitala arbetet inom båda områdena. Det betyder att vi kommer att lägga ett visst fokus på de områdena, samtidigt som vi självklart fortsätter jobba hårt med de andra områdena: pedagogisk miljö, språklig utveckling och skapande verksamhet.

Uppstartsperioden visade att barnen är nyfikna på varandra, nyfikna på miljön och vi har sett att uppmuntran till rörelse har lett till att barnen har haft jätteroligt med rörelseaktiviteter. De testar vad de når och inte når, de provar att springa i olika utrymmen och klättrar upp och ner där tillfälle ges. Sånger med tillhörande rörelser, som ”Huvud, axlar, knä och tå” och olika varianter av ”Imse vimse spindel” har varit extra roliga under samlingarna. Då vi i år ska lyfta rörelse lite extra väljer vi här på Monet också att fokusera på rörelse, och kroppen som helhet, i vårt utforskande arbete.

VAD

Under höstterminen väljer vi att fokusera på att skapa förutsättningar för undervisning. Vi bygger en gedigen grund, vi inventerar och analyserar behov och intressen, vi bygger relationer och skapar en gruppgemenskap. Vi arbetar brett med rörelse och kroppen. Hur snabbt kan vi springa, hur långt eller högt kan vi nå och hur högt kan vi hoppa? Vad är det som gör att våra kroppar klarar av allt vi gör, och vad är det som sätter stopp när vi inte orkar? Vad kan vi göra idag, och vad kan vi göra imorgon om vi övar och tränar?

Att röra sig kan också innebära att vi rör oss i närområdet. Vi förflyttar oss till olika platser, besöker parker, rör oss i skog och mark, tar oss igenom olika terränger och upplever Telefonplan tillsammans. Att vi går iväg betyder inte nödvändigtvis att vi bara går, vi kan också springa, smyga, klättra, krypa eller hitta nya sätt att ta oss fram på. Tillsammans kan vi inspirera varandra till att hitta olika former av rörelse. Kanske ser vi andra typer av färdmedel på våra utflykter också, andra sätt att röra sig på. Genom att samtidigt sätta ord på vad vi gör så bygger vi upp något långsiktigt där rörelse, språk och gemenskap vävs samman i ett utforskande arbetssätt där vi alla tillsammans kan upptäcka nya saker om oss själva och människorna och miljön vi har runt oss.

Vi har alla olika förutsättningar, vi kan olika saker och vi är intresserade av olika saker, men vi ska alla känna att vi har en meningsfull vardag på Monet. Vi väljer därför att starta brett med en väldigt öppen syn på begreppet rörelse, för att se om det är något mer specifikt som fångar barnens intresse, något vi kan djupdyka i och utforska ännu närmre.

HUR

-         Vi vill arbeta för att skapa möten mellan barnen, mellan barn och vuxna samt mellan barn och material/miljö. Genom att konstruera rum i rummen finns möjlighet till mindre möten löpande under dagen. Utomhus går det att röra sig mer fritt och barnen kan på så sätt locka sina vänner att utforska nya platser och lekar. Material inifrån kan sorteras upp i olika korgar och tas med ut för användas utomhus, möjligtvis på nya platser och nya sätt i kombination med det som redan finns utomhus, som exempelvis kottar och pinnar.

-         Vi är öppna och föränderliga, redo att ta tillvara på barnens tankar och intressen för att forma vår dag tillsammans. Ibland handlar det om att spinna vidare på barnens egna idéer och ibland att tillföra något nytt för att se vart det kan leda. Vi alla, både barn och vuxna, har våra egna tankar och idéer, och vi besitter olika kompetenser. Det är när dessa möts i något gemensamt som det blir extra spännande och roligt.

-         Vi organiserar vår vecka med en innedag var inom arbetslaget och andra tillfällen att gå undan för aktiviteter för att låta barnen samlas i mindre grupper och ge oss pedagoger möjligheten att se alla barns utveckling och potential och säkerställa att alla får delta på sina villkor.

 

-         Då vi vill att alla barnen ska känna sig trygga och lugna är det viktigt att även vi pedagoger i arbetslaget känner oss trygga och finner ett lugn i vårt arbete. Det är viktigt att vi låter saker och ting ta tid, för både vuxna och barn. Om vi låter saker ta tid kan vi fokusera på våra känslor och på så sätt hitta en gemenskap. Vi utgår ifrån tydliga rutiner men vet också att vi måste vara flexibla för att dagen ska fungera bra för allaVårt arbetssätt präglas av en öppenhet för att möjliggöra eget utforskande, där vi tar tillvara på nyfikenheten hos barnen. Omsorg är en viktig aspekt i vårt arbete för att få barnen att hitta sin plats här på förskolan.

-         Vi sträcker också ut en hand till vårdnadshavarna för att på bästa sätt synliggöra vår verksamhet och bygga upp en förståelse mellan hem och förskola samt för att ge en tydlig insyn i allt vad vi här på Monet har att erbjuda barnen för att främja deras utforskande, utveckling och välmående.

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: