Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Anemonen

Skapad 2020-10-30 15:27 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vårt arbete med hållbar utveckling på Anemonen. På Anemonen går de yngre barnen på förskolan, och vi vill fokusera på att introducera begrepp och undervisning kring hållbar utveckling.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

Vi siktar mot dessa läroplansmålen:

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • Barnen ska få kunskaper om hur valen man gör som medborgare påverkar naturen. Varje barn har sitt egna ansvar och känner till hur deras handlingar kan påverka miljön.

Varför/syfte?

Genom olika aktiviteter i förskolan vill vi ge barnen grunden till en hållbar utveckling och en hållbar framtid. Vi vill lägga en grund för att bli en världsmedborgare. Därför kommer barnen få kunskap om naturen, återvinning och kretsloppet. 

 

Hur ska undervisningen genomföras? 

Genom samtal, promenader, aktiviteter och projekt/teman sker undervisningen utifrån läroplansmålen. Vi kommer även lägga fokus kring att odla, återbrukasopsorteringplocka skräpmatsituationen samt att skapa med naturmaterial

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Efter genomförda undervisningstillfällen kommer vi med barnen samtala om dokumentationerna från undervisningen. Vi kommer även samtala/kommunicera med barnen om undervisningstillfället på samlingen. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barnen på Anemonen.

Av vem?

Alla pedagoger på Anemonen.

Vad är målet med undervisningen? 

Att barnen på ett lekfullt sätt ska förstå kretsloppet, aktiva miljöval, människor påverkan på naturen. En fördjupad kunskap i vad hållbar utveckling kan innebära.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: