👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2020-10-30 17:37 i Montessoriförskolan Mammolina Dibber Sverige AB
Förskola
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) står det att barnen ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Innehåll

 

  • Vad ska läras ut? Vi ska använda digitala verktyg i vår undervisning genom att t.ex. låta barnen fotografera, filma, prova QR-koder och göra egna böcker, på så sätt blir barnen producenter av sitt egna material. Vi vill ge barnen möjlighet att ta del av andra länder, kartor, byggnader, lära oss om andra kulturer och lyssna på musik och främmande språk. 

  •  
  • Varför? Vi vill att barnen utöver fått vanliga material också ska ska få använda olika digitala verktyg och att de själva ska vara med och skapa med hjälp av dem. De ska inte bara ta del av det andra har producerat, som film och spel, utan de ska lära sig att använda de digitala verktygen kreativt, utvecklande och lärande.

  • Hur ska undervisningen genomföras? Vi kommer att använda oss av montessoripedagogiken och t.ex. lärplattor, digitala kameror, ljusbord och projektor. Vi visar barnen det vi vill att de ska lära sig och sen får de försöka själva. Digitala verktyg ska finnas i vår miljö och det är personalen i förskolan som avgör när och vad som passar att användas vid olika lärsituationer. Vi tar hjälp av olika pedagogiska appar, t.ex. Timestock, Book Creator och Bee-bot. Innan vi tar in digitala verktyg gör barnen det "på riktigt", de gör sina egna böcker, tittar på våra kartor, bygger rosa tornet, sjunger och lyssnar på instrument, m.m. Vi gör enkel "programmering" med varandra, med kort och med en Bee-bot innan vi låter barnen programmera i Bee-botappen.
  •  
  • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Efter varje lärsituation pratar vi med barnen om hur de har upplevt det.

  • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barnen ska ta del av detta.

 

  • Av vem? Alla i personalgruppen ansvarar för att barnen får använda digitala verktyg.

  • Vad är målet med undervisningen? Målet är att barnen ska få uppleva att de kan skapa även med digitala verktyg.