Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi åk 4

Skapad 2020-10-30 18:16 i Röllingbyskolan Österåker
Planering kring Sveriges geografi
Grundskola 4 Svenska Geografi
Vi arbetar med Sveriges geografi

Innehåll

I arbetet med Sveriges geografi kommer du få arbeta med:

 • kartan och karttecken
 • tematiska och topografiska kartor
 • natur- och kulturlandskap
 • Sveriges indelning i landskap i Götaland, Svealand och Norrland

 

Undervisning

Vi kommer under arbetet:

 • Se Geografens testamente Sverige 
 • Läsa olika texter och jobba med arbetsuppgifter kopplat till texterna 
 • Arbeta med kartor och kartböcker 
 • Läsa om olika landskap
 • Diskutera
 • Redovisa uppgifter skriftligt och muntligt

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • använda kartor och förstå kartans tecken
 • förklara tematiska och topografiska kartor
 • förklara vad naturlandskap och kulturlandskap innebär
 • förklara och beskriva hur Sverige delas in i landsdelar och landskap
 • kunna namn och läge på Sveriges landskap, orter, berg och vatten
 • föra resonemang om hur Sveriges befolkning är fördelad samt vad detta får för konsekvenser
 • skriva en faktatext om ett landskap
 • muntligt redovisa om ett landskap

Uppgifter

 • Namngeografi och viktiga begrepp

 • Faktatext om ett landskap

 • Muntlig presentation om ditt landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Sveriges geografi

Level 1
Level 2
Level 3
Kartor och karttecken
Du har förmåga att använda kartor och förstå kartans tecken.
Du har god förmåga att använda kartor och förstå kartans tecken.
Du har mycket god förmåga att använda kartor och förstå kartans tecken.
Tematiska och topografiska kartor
Du använder topografiska och tematiska kartor på ett i huvudsak korrekt sätt.
Du kan förstå och förklara hur man använder topografiska och tematiska kartor.
Du kan på ett tydligt sätt förstå och förklara hur man använder topografiska och tematiska kartor. Du kan förklara skillnaden mellan dem.
Natur- och kulturlandskap
Du visar att du förstår vad natur- och kulturlandskap är. Du kan på ett enkelt sätt förklara hur naturen och befolkningen i Sverige har förändrats.
Du visar att du förstår vad natur- och kulturlandskap är. Du kan förklara hur naturen och befolkningen i Sverige har förändrats.
Du visar på ett tydligt sätt att du förstår vad natur- och kulturlandskap är. Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur och varför naturen och befolkningen i Sverige har förändrats.
Namngeografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, orter, berg och vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ut ett flertal landskap, orter, berg och vatten i Sverige på kartan.
Du har en grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, orter, berg och vatten på kartan.
Landskap
Egen forskning om valda landskap
Du skapar en enkel presentation om de landskap du valt. I din presentation har du fått med några områden som presenteras i uppgiften.
Du skapar en presentation om de landskap du valt. I din presentation har du fått med flera områden som presenteras i uppgiften.
Du skapar en innehållsrik presentation om de landskap du valt. I din presentation har du fått med alla områden som presenteras i uppgiften.
Skriftlig redovisning
Du kan med stöd av vuxen eller annan elev skriva en kortare faktatext. Texten innehåller enstaka faktatypiska ord såsom geografiska begrepp. Du använder enstaka bilder som i viss mån passar till texten. Du skriver och redigerar texten med hjälp av digitala verktyg.
Du kan självständigt skriva en kortare faktatext. Texten innehåller några faktatypiska ord såsom geografiska begrepp. Du använder bilder som passar till texten. Du skriver och redigerar texten med hjälp av digitala verktyg. Du kan självständigt skriva en längre faktatext och hämtar fakta från flera olika källor. Texten innehåller flera faktatypiska ord såsom geografiska begrepp. Du använder flera bilder som passar till texten och tydliggör ditt budskap.
Du kan självständigt skriva en kortare faktatext. Texten innehåller några faktatypiska ord såsom geografiska begrepp. Du använder bilder som passar till texten. Du skriver och redigerar texten med hjälp av digitala verktyg. Du kan självständigt skriva en längre faktatext och hämtar fakta från flera olika källor. Texten innehåller flera faktatypiska ord såsom geografiska begrepp. Du använder flera bilder som passar till texten och tydliggör ditt budskap.
Muntlig redovisning
Du genomför en redovisning om något landskap du forskat om.
Du genomför en redovisning om något landskap du forskat om. Du är förberedd och kan förklara och berätta om ditt landskap.
Du genomför en tydlig redovisning om något landskap du forskat om. Du är väl förberedd och kan med säkerhet förklara och berätta om ditt landskap så att andra förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: