Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt drömhus

Skapad 2020-10-30 21:02 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola 4 – 6 Bild
Mitt Drömhus Hur skulle du vilja bo om du fick önska helt fritt? Skissa med blyerts o måla med akvarell. Vi tittar på olika bilder av hus från olika delar av världen

Innehåll

Mitt Drömhus

Hur skulle du vilja bo om du fick önska helt fritt? Skissa med blyerts o måla med akvarell.

Vi tittar på olika bilder av hus från olika delar av världen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Tanum Bild år 1-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolkning och analys av bild
Kan beskriva bilden och sin upplevelse av den.
Kan beskriva bilden och sätta in den i dess sammanhang. Kan använda egna och andras bilder i bestämda syften.
Kan beskriva bilden och kritiskt analysera den. Använder bildområdets termer och begrepp.
Kommunikation
Kan berätta med hjälp av egna och/eller andras bilder.
Kan berätta med hjälp av egna och andras bilder i bestämda syften.
Använder bilden i kombination med andra uttrycksformer för att kommunicera egna tankar och idéer och sätta frågor under debatt.
Konstens kulturhistoria
Känner till någon/några konstnärer och deras verk.
Känner till några konstnärer och deras verk och sätta in dom i en tidsepok.
Beskriver och reflekterar över några väsentliga delar av bild- och kulturhistorien. Känner till några nutida konstnärer och deras verk.
Förverkligande av intention med en bild
Om elevens idé framgår av bilden.
Har idéer och tankar med/kring bilden men detta går inte att utläsa i bilden.
Har en tydlig idé som framgår när den som tittar på bilden får detta förklarat.
Elevens idéer/tankar om bilden framträder i bilden.
Hantverksskicklighet
Hur eleven behärskar material och tekniker. För hand och digitalt
Klarar till viss del på egen hand att hantera material, tekniker och redskap/verktyg.
Behärskar material, tekniker och redskap/verktyg.
Behärskar och kan anpassa material, tekniker och redskap/verktyg så att arbete håller hög kvalitet.
Uthållighet och drivkraft
Behöver ha stöd och uppmuntran för att hålla arbetet igång.
Har egen drivkraft och färdigställer arbetet. Eleven uppvisar ett visst tålamod, prövar egna lösningar och angreppssätt, men utvecklar dem inte vidare.
Har mycket vilja och kraft och använder detta med gott resultat i arbetet. Eleven lägger ner stor möda, närmar sig teman och problem från ett flertal utgångspunkter (provar olika "vägar") och utvecklar arbetet genom en serie utkast, skisser eller försök.
Kreativitet
Tar efter andras idéer.
Har oftast egna idéer om arbetet.
Har egna idéer, går ständigt vidare och experimenterar regelbundet. Ger arbetet ett personlig uttryck.
Självständighet och initiativförmåga
Med handledning tar eleven en del egna initiativ. Kan med handledning arbeta lite självständigt. Kan med hjälp ta till sig instruktioner om arbetet.
Tar egna initiativ. Försöker arbeta självständigt och gör det till viss del. Kan arbeta efter instruktioner.
Tar egna initiativ och driver arbetet på ett självständigt sätt. Söker självständigt/aktivt upp andras arbete och får inspiration av detta som omsätts till det egna arbetet. Kan arbeta arbeta helt självständigt efter olika former/typer av instruktioner.
Elevens förmåga att utnyttja förebilder
Hur eleven aktivt söker upp och utnyttjar andras bilder.
Betraktar med handledning andras arbete och kan med viss hjälp omsätta något till sitt eget arbete.
Tittar på andras arbete och låter sig med viss handledning inspireras av detta.
Söker självständigt/aktivt upp andras arbete och får inspiration av detta som omsätts till det egna arbetet. Eleven söker metoder och tekniska lösningar i olika konst- och bildtraditioner.
Självvärdering
Hur eleven beskriver och reflekterar över olika kvaliteter i arbetet.
Kan med hjälp se och beskriva starka och svaga sidor i det egna arbetet. Kan med handledning reflektera och dra lärdomar av detta.
Klarar av att se och beskriva starka och svaga sidor i det egna arbetet. Kan se och beskriva egen utveckling. Kan till viss del och med viss handledning reflektera och dra lärdomar av detta.
Ser tydligt starka och svaga sidor i det egna arbetet. Kan förklara och förstå. Kan styra sin egen utveckling. Reflekterar och drar lärdomar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: