Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Språkhistoria 05c

Skapad 2020-10-31 07:52 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni bekanta er med olika tidsperioder i den svenska språkhistorien. Ni ska presentera en period själva genom att delta i en språkhistorisk paneldebatt. Efter att alla debatter är genomförda kommer ni att svara på ett antal övergripande reflektionsfrågor om den svenska språkhistorien.

Innehåll

Mål

Målen med arbetsområdet är dels att ni ska se ert språk som en del av en pågående språkutveckling och känna till språkets ursprung och historia, och dels att ni ska lära er att diskutera, strukturera och formulera er muntligt och skriftlig i reflektionsfrågor kring olika språkhistoriska epoker. 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet handlar om tidslinjer i språkhistorien och om hur man sammanfattar och formulerar sig när man deltar i muntliga diskussioner, och hur man kan reflektera kring olika språkhistoriska frågor. 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni kommer att arbeta mycket med material som ligger länkat på siten. Ni ska delta i olika debatter kring frågor som varit uppe för diskussion genom den svenska språkhistorien. Arbetsområdet avslutas med att ni får svara på ett antal reflektionsfrågor om språkhistorien och om er egen diskussion. 

Visa din kunskap - Bedömning

Er förmåga att delta i debatten, där visa språkhistoriska kunskaper, och er förmåga att reflektera över språkhistorien kommer att bedömas. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Deltagande i språkhistorisk debatt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Retorisk förmåga
Du deltar i debatten och framför några argument för din ståndpunkt. Du svarar på något av din motståndares argument.
Du deltar i debatten och framför underbyggda argument. När du svarar din motståndare gör du det på ett sätt som får dina åhörare att hålla med dig.
Du deltar i debatten med entusiasm och framför väl underbyggda argument. Du visar att du förstår att det är effektfullt att använda både känslomässiga och sakliga argument. Du svarar övertygande på din motståndares argument.
Du leder och övertygar under debatten med en god blandning av olika typer av argument, entusiasm och retorik. Ditt sätt att bemöta din opponent är sådant att din motståndare och din publik har svårt för att värja sig emot det.
Visade språkhistoriska kunskaper
Du visar att du tillägnat dig en del kunskaper om din språkhistoriska period.
Du visar goda kunskaper om din språkhistoriska period.
Du visar goda kunskaper om din språkhistoriska period och förmår också sätta den i relation till andra språkhistoriska förändringar.
Du visar en övergripande förståelse för hur språket förändrats genom historien och framhåller exempel från din språkhistoriska period.

Sv
Språkhistoria reflektionsfrågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om språkhistorien
Du visar att du känner till olika tidsperioder i svenska språkets historia och kan berätta om språkliga särdrag från några av dem.
Du visar, förutom tidsperioderna, att du förstår hur olika andra språk haft inflytande på hur svenskan har utvecklats.
Din redogörelse och dina reflektionssvar visar att du kan koppla hur språket utvecklats med tidsperioderna, de andra språken och också med aspekter som ekonomi och status.
Din redogörelse visar att du känner till ett stort antal faktorer som har påverkat språket och också kan dra slutsater som är giltiga för andra språk och för sådant som kan komma att hända med språket.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: