Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Horror" Good Stuff Gold B Eng år 7 ht 20

Skapad 2020-10-31 12:04 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med tema skräck.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We work with the theme "Horror" .

Innehåll

Syfte

 • att utveckla förmågan att läsa olika slags texter  
 • att utveckla förmågan att skriva olika slags texter

- genom att bland annat utveckla den grammatiska förståelsen och ordförrådet

 

Konkreta mål/ Undervisning

 • Vi utgår från texter i kapitlet Horror i Good Stuff Gold och/ eller Tough Stuff .
 • vi har läxor varje vecka (om inget annat sägs) - dessa är till för att repetera/öva innehåll som vi går igenom på lektionen.
 • vi jobbar med grammatik; verb i presens och adjektiv i WB
 • vi utgår från en  "checklista" - där du kan välja vilka texter och övningar du vill fokusera på.
 • För mer detaljerad information kring lektionsinnehåll se "classroom" 
 • Obligatoriska moment; grammatik- kunna böja verb i presens+adjektiv i WB

Se classroom för planering på lektionsnivå.

 

 

Bedömning i slutet av arbetsområdet

- förhör på grammatik (verb i presens och böjning av adjektiv)

- v 48 skriftlig text kopplad till lektionsinnehåll och tema skrivs under lektionstid. Här visar du att du kan använda ordförråd och grammatik vi har jobbat med .

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris - Skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
-
Din text är mycket kort.
Texten har ett innehåll som är ganska kortfattat men lite utvecklat med något exempel/förklaring.
Texten har ett intressant innehåll. men en del exempel/förklaringar.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Många förklaringar, exempel och /eller jämförelser .
Struktur
Texten saknar struktur och det är svårt att följa med.
Texten har en viss struktur, men ibland bryts den röda tråden. Det finns ett försök till en början och ett avslut.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Det finns en röd tråd som ibland bryts,
Texten har en klar struktur med en inledning och en avslutning. Det finns en röd trå.
Variation i språket
Meningarna börjar på samma sätt Du skriver mycket korta meningar.
Meningarna börjar ibland på olika sätt. Du skriver några lite längre meningar.
Meningarna börjar på några olika sätt. Du skriver lite längre meningar.
Meningarna är varierade och börjar på flera olika sätt.
Ordförråd
Svenska ord förekommer.
Ordförrådet är enkelt.
Ordförrådet är enkelt men ganska varierat och anpassat till uppgiften.
Ordförrådet är varierat och väl anpassat till uppgiften. Mer avancerade ord och uttryck förekommmer.
Adjektiv - beskriva med hjälp av adjektiv
Få adjektiv förekommer.
Några vanliga adjektiv används.
Några olika adjektiv används, både de vanligaste men även andra.
Flera olika adjektiv används förutom de vanligaste och i olika former.
Adjektiv - böja adjektiv
.Adjektiven böjs ej.
Några adjektiv böjs korrekt.
Flera adjektiv böjs korrekt.
De flesta adjektiv böjs korrekt.
Verb - tempus (tidsform)
Du växlar tempus när du skriver, vilket gör att det blir svårt att följa med.
Du håller dig oftast till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus.
Du håller dig till samma tempus och varierar dig när det så krävs.
Verb i presens
Verben böjs inte korrekt i present.
En del verb böjs korrekt i presens
Flera verb böjs korrekt i presens.
De flesta verb böjs korrekt i presens.
Stavning
Stavningen gör att texten är svår att förstå.
Ibland förekommer stavfel som gör det svårt att förstå.
Stavfel förekommer men texten är lätt att förstå.
Endast några få stavfel förekommer, texten är lätt att förstå.

En
Bedömningsmatris Engelska - skrift (obs! delar av kunskapskrav)

Behöver utveckla
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: