Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska frihetskriget/revolutionen

Skapad 2020-10-31 13:00 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Revolution innebär stora förändringar i samhället och har skett vid flera tillfällen i historien runt om i världen. I detta moment ska du lära dig om amerikanska revolutionen.

Innehåll

Planering - amerikanska frihetskriget/revolutionen

Mål för området

Efter att du har arbetat med området ska du kunna följande:

 • förklara varför vi läser historia i skolan
 • bakgrund och orsaker till amerikanska frihetskriget/revolutionen 
 • händelseförlopp av amerikanska frihetskriget/revolutionen 
 • resultat och konsekvenser av amerikanska frihetskriget/revolutionen 
 • vilka spår som finns kvar idag av amerikanska frihetskriget/revolutionen 
 • använda bilder som historiska källor 
 • använda historiska ord och begrepp

Detta ska vi göra för att du ska kunna nå målen 

 

 • läsa både gemensamt och enskilt i läroboken
 • diskutera i par eller helklass det vi läst
 • arbeta med olika uppgifter, enskilt och/eller i par
 • arbeta med ord och begrepp
 • söka historisk information genom olika källor
 • titta på filmer som förklara

Så här visar du dina kunskaper

Genom att arbeta med de olika uppgifterna som vi gör på lektionen kommer du att visa dina kunskaper. I slutet av området kommer du att göra en redovisning kring ämnet.

 

 

Uppgifterna kommer att göras i google classroom.

 

Matriser

Hi
Redovisning - amerikanska frihetskriget/revolutionen

Jag...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
BESKRIVER HÄNDELSE- FÖRLOPPET
kortfattat
utförligt
mycket utförligt
RESONERAR OCH BESKRIVER
någon orsak
några orsaker
flera orsaker
någon/något resultat eller konsekvens
några resultat eller konsekvenser
flera resultat eller konsekvenser
VISAR BILDER SOM
underlättar förståelsen för frihetskriget/revolution
underlättar förståelsen för frihetskriget/revolutionen och delvis förstärker det du vill berätta
underlättar förståelsen för frihetskriget/revolution och förstärker det du vill berätta
ANVÄNDER HISTORISKA ORD OCH BEGREPP (se begreppslista)
korrekt i några fördjupningar
korrekt i flera fördjupningar
korrekt i alla fördjupningar

Hi
Vad är historia?

Jag...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FÖRKLARAR VAD HISTORIA ÄR
genom att svara korrekt på några av frågorna 1-5 på läxförhöret
genom att svara korrekt på nästan alla av frågorna 1-5 på läxförhöret
genom att svara korrekt på frågorna 1-5 på läxförhöret
RESONERAR KRING HUR HISTORIA ANÄVNDS
genom att svara korrekt och kortfattat på fråga 6 på läxförhöret
genom att svara korrekt och ingående på fråga 6 på läxförhöret
genom att svara korrekt och mycket ingående på fråga 6 på läxförhöret
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: