Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Tala-lyssna HT år 4

Skapad 2020-10-31 12:39 i Hannaskolan Grundskolor
Vi behöver kunna samtala med varandra i massor av olika situationer. Att kommunicera med varandra blir allt mer viktigt i vårt samhälle idag. Därför vill vi ha många tillfällen i undervisningen där vi lyssnar, tänker och talar med varandra.
Grundskola 4 Svenska
Vi behöver kunna samtala med varandra i massor av olika situationer. Att kommunicera med varandra blir allt mer viktigt i vårt samhälle idag. Därför vill vi ha många tillfällen i undervisningen där vi lyssnar, tänker och talar med varandra.

Innehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • kunna ge ett svar som kopplar på det som tidigare sagt för att hålla en röd tråd i ett samtal.
 • kunna lyssna aktivt på den som talar.
 • kunna föra ett samtal där alla deltagare får ta ungefär lika mycket utrymme.
 • kunna anpassa ditt språk till den situation du är i eller till den person du talar till.
 • förstå hur kroppspråk och röst påverkar ett samtal eller en muntlig framställning.
 • kunna göra en muntlig framställning inför både mindre och större grupper.
 • kunna framföra sin åsikt i samtal.
 • kunna begära ordet och vänta på din tur när du deltar i möten t. ex. klassråd.
 • kunna återberätta händelser eller förklara något så att andra förstår vad du menar.
 • kunna ta emot muntliga instruktioner och följa dem.

Arbetssätt

 • Vi ska ha klassråd där vi tränar den demokratiska formen av ett samtal.
 • Vi ska ha boksamtal i par eller i grupper av olika storlekar.
 • Vi ska träna på muntlig framställning där vi redovisar eller berättar om kända ämnen.
 • Vi ska göra intervjuer av personer.
 • Vi kommer samtala i många olika former, både lärarstyrt, i grupp eller i informella situationer (ex i matsalen, på rasten, i kapprummet.)

Bedömning

Du visar dina kunskaper...

 • när vi har samtal i klassrummet vid t. ex. klassråd.
 • när du lyssnar på lärarens undervisning eller på klasskamraters redovisningar.
 • när du tar del i undervisningen genom att svara på frågor eller genom att ställa egna frågor som leder undervisningen framåt.
 • när du redovisar muntligt inför en grupp.
 • när du samtalar om böcker vi läst själva eller tillsammans eller som läraren läst för dig.
 • när vi är i åldersblandade grupper där du samtalar med elever i varierade åldrar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: