Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogiska planering kurdiska årskurs 4-6 HT020

Skapad 2020-10-31 13:01 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Under kommande veckorna vecka 45-51 i denna termin, ska vi arbeta med att utveckla läsförmåga, textförståelse och hur skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation samt i vilken sammanhang använder modersmål för att kommunicera.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa& skriva & kultur

 

Konkretiserade mål för eleven

 

·       Att eleven kunna utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och god språklig variation

·       Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört.

·       Att eleverna kunna underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till kurdiskas språk.

·       Att kunna sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter och orsakssamband.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

·       Högläsning - lyssna av olika texter.

·       Eleverna kommer att berätta, beskriva så mycket som möjligt under lektionerna i större och små grupper.

·       Eleverna ska läsa olika slags texter såsom, berättelser, fabler, sagor och myter
- arbeta med frågor till texten.

·       Skriva gemensam texter.

·       Film visningar.

·       Olika  praktiska övningar

 

 Eleven nå målet :

Se matrisen 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Ml  4-6
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
    Ml  4-6
  • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
    Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: