Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 8 Årsplanering

Skapad 2020-10-31 15:41 i Klaraskolan Halmstad
Grundskola F – 9
Under år 8 jobbar vi med boken Genau 3 som grund. Under året är målet att du ska vidareutveckla din dina förmågor i tyska språket i att uttrycka dig i tal och skrift, samt och förstå genom att läsa och lyssna.

Innehåll

HT 20202

I kapitel 1 "In Klasse 8" är fokus skriva om dig själv, översätta text, frågeord, utöka ditt ordförråd och lära dig om substantiv i singular. Vi repeterar verbböjning i nutid (presens)

I kapitel 3 "Am Wochenende". Vi läser alla 4 kapiteltexterna och tränar vår förmåga att förstå, vi lär oss nya glosor, vi jobbar med frågor på texterna och översättning av texterna. Grammatiskt jobbar med tidsformen perfekt och du lär dig grunderna. Du ska lära dig ett antal verb i grundform och perfektform så att du kan både förstå och uttrycka dig själv i förfluten tid.

I kapitel 4 "Nichts geht ohne den Computer" lär du dig mer om tidsformen perfekt och nu med fokus på starka verb dvs verb som böjs i stammen. Vi fokuserar på texterna 4C "Tim allein zu Hause" och 4D "Nina und Ollie". Vi läser också Lesen A och B översiktligt. 

VT2021

I kapitel 5 "In der Stadt" lär du dig om fler verb i pefekt. Det handlar nu om sådana som har "sein" som hjälpverb istället för "haben". Det är rörelseverb och några andra verb. Vi fokuserar på text 5B "Eine Städtereise" och lär oss mer om staden München. Vi läser också om staden Bern i kap 5C. Vi läser också Lesendelen som heter "Nur noch heute" som är en något längre berättande text bearbetar den genom att arbeta med frågor, översättning och ordträning.

Skriva din egen berättelse på tyska. 

I kap 6 tränar du på något som heter modala hjälpverb i arbetsboken och vi läser kap 6C och Lesentexten "Steine hüpfen übers Wasser". 

I kap 7 "Jungen und Mädchen" läser vi kap 7A "Was Jungen hassen" och 7B "Martin". Vi tränar på att uttrycka känslor, använda bisatser och imperativ.

När du kommer till slutet av år 8 ska du alltså kunna uttrycka dig i presens och perfekt och även kunna konstruera någon mening i futurum. Du ska ha även ha utvecklat ditt ordförråd utifrån de kapitel vi jobbat med och de extra uppgifter vi jobbat med. Du under år 8 utvecklat din förmåga att läsa/lyssna och skriva/tala. 

Matriser

Tyska år 8 Årsplanering

Kunskapsbedömning under år 8

F
Når ej upp till kunskapskraven.
E
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Kan förstå det mest väsentliga av innehållet. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med godtagbart resultat agera utiåfrån budskap och instruktion i innehållet. Kan med viss relevans använda materialet i sin egen produktion och interaktion.
D
Når till största delen kraven för C men inte helt.
C
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer. VIsar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utiåfrån budskap och instruktion i innehållet. Kan på ett relevant sätt använda materialet i sin egen produktion och interaktion.
B
Når till största delen kraven för A men inte helt.
A
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån instruktioner i innehållet. Kan på ett relativt och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kapitel 1 HT20
Du visar inte att du lärt dig tillräckligt i kapitel 1 för att klara provet. Provet testade din förmåga att skriva om dig själv, glosor, luckmeningar, verbböjning i presens, singular och plural av några substantiv, frågeord, översättningsmeningar från text kap 1.
Du når E på provet, 40% och visar därmed att du har kunskaper på E-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 1. Provet testade din förmåga att skriva om dig själv, glosor, luckmeningar, verbböjning i presens, singular och plural av några substantiv, frågeord, översättningsmeningar från text kap 1B.
Du når 50% på provet och visar därmed att du har kunskaper på D-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 1.
Du når C på provet, 70% och visar därmed att du har kunskaper på C-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 1. Provet testade din förmåga att skriva om dig själv, glosor, luckmeningar, verbböjning i presens, singular och plural av några substantiv, frågeord, översättningsmeningar från text kap 1B.
Du når 80% på provet och visar därmed att du har kunskaper på B-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 1.
Du når C på provet, 90% och visar därmed att du har kunskaper på A-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 1. Provet testade din förmåga att skriva om dig själv, glosor, luckmeningar, verbböjning i presens, singular och plural av några substantiv, frågeord, översättningsmeningar från text kap 1B.
Kapitel 3 HT 20
Du visar inte att du lärt dig tillräckligt i kapitel 3 för att klara översättningsproven. Insats krävs. Du behöver repetera kapitel 3 via glosor.eu för att få med dig ett ordförråd från kapitel 3 inför resten av läsåret.
Du når E på översättningsproven. 40% och visar därmed att du har kunskaper på E-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 3.
Du når 50% på översättningsprovet och visar därmed att du har kunskaper på D-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 3.
Du når 70% på översättningsprovet och visar därmed att du har kunskaper på C-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 3.
Du når 80% på översättningsprovet och visar därmed att du har kunskaper på B-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 3.
Du når 90% på översättningsprovet och visar därmed att du har kunskaper på A-nivå utifrån vad vi jobbat med i kapitel 3.
Kapitel 4 HT20
Du visar inte att du lärt dig tillräckligt i kap 4. På provet testas du på din förmåga att besvara frågor på 2 kapiteltexter. Du testar också på din förmåga att använda perfekt, possessiva pronomen och några glosor från kapitlet.
Kapitel 5 VT20
Kapitel 6 VT20
Kapitel 7 VT20
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: