Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkligmedvetenhet

Skapad 2020-10-31 16:07 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Grundskola F Svenska
Under ditt år i förskoleklass kommer du att på ett lekfullt och lustfyllt sätt få möjlighet att utveckla din förmåga att använda det svenska språket på olika sätt, både muntligt och i skrift.

Innehåll

Året i förskoleklassen är en förberedelse för fortsatt utbildning där vi lägger grunden för den fortsatta språkliga utvecklingen. Detta lärande ska ske på ett lustfyllt sätt och utgå mycket ifrån barnens intressen.

Innehåll

Språklig medvetenhet med sång, rim, ramsor, meningar, ord och ljud.

Koppla ihop bokstäverna, både versaler och gemener, med sina ljud. 

Skriva efter sin förmåga.

Läs- och skrivriktningen och pennfattning.

Lyssna till högläsning av både kapitelböcker, bilderböcker och faktaböcker, och att kunna återberätta dessa. 

Utveckla sin förmåga att tala i grupp, lyssna på andra och vänta på sin tur.

Utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och genom samtal få en förståelse för andras tankar och känslor, och att kunna uttrycka sina egna. Genom detta få en trygghet i sig själv som person och i sina egna åsikter

 

Metod

*Vi arbetar med Bornholmsmodellen -  innehållande språkliga lekar för att träna den språkliga medvetenheten.

*Lyssna till högläsning varje dag.

*Barnen får olika uppgifter som stimulerar till att berätta enkla saker för en större grupp.

*Vi gör gemensamma dikteringar och vi låter barnen skriva och berätta om olika saker efter sin förmåga.

*Vi tar tillvara på barnens intressen och utmanar dem i verksamheten.

*Vi spelar spel, leker lekar, dramatiserar och sjunger sånger som främjar språkutvecklingen.

*Vi samtalar och diskuterar om etiska frågor, känslor och vänskap ( med hjälp av tex. vänskapskort, filmer och olika sammarbetsövningar).

*Barnen får många tillfällen till samarbetsövningar där de får träna på att samarbeta med olika kompisar.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: