Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi 8A HT 2020

Skapad 2020-10-31 16:20 i Strandängsskolan F-9 Båstad
I denna kurs lär vi oss om kolets kemi. Vi läser om hur enkla kolväteföreningar är uppbyggda, men även mer komplexa strukturer som alkoholer, syror och estrar.
Grundskola 8 – 9 Kemi
Livets kemi handlar om bland annat människokroppens kemi. I människan sker otaliga kemiska reaktioner och processer. Dessa processer ska vi lära oss mer om i detta arbetsområde.

Innehåll

Ämnesinnehåll

 • Fotosyntes och cellandning
 • Näringsämne
 • Kolhydrat
 • Enkla sockerarter
 • Sammansatta sockerarter
 • Diabetes
 • Sötningsmedel
 • Fett
 • Vegetabiliskt och animaliskt fett
 • Mättade-, omättade och fleromättade fetter
 • Protein
 • Hormon och enzym
 • Aminosyra
 • Vitamin, mineralämne och spårämne

Arbetssätt

 • Diskussioner
 • Föreläsningar
 • Instuderingsuppgifter
 • Laborationer
 • Filmvisning

Bedömning

Bedömningsmetod

 • Deltaktighet i diskussioner
 • Genomförande av laborationer 
 • Dokumentation av laborationer
 • Teoretiskt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: